Manual
เริ่มต้นการใช้ บัญชีผู้ใช้ โรงแรม รับชำระเงิน ห้องพัก เรทราคา โปรโมชั่น ปฏิทินการจอง จัดการการจอง เช็คอิน/เช็คเอาท์ การแจ้งผู้เข้าพัก งานบัญชี รายงาน Dashboard ติดตั้งปุ่มจอง ภาคผนวก