02-538-9089 (จ.-ส. 9-18 น.)

RoomScope Dashboard

รูมสโคปแดชบอร์ด คือหน้าสรุปข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจอง, การเงิน, การเข้าพักและงานทำความสะอาดห้องพัก เพื่อให้มองภาพกว้างของธุรกิจได้ในหน้าเดียวและสามารถนำข้อมูลที่ได้รับไปวิเคราะห์ต่อได้ โดยจะเน้นแสดงข้อมูลเป็นกราฟ เพื่อให้เข้าใจง่ายและสะดวกในการวิเคราะห์

ภาพรวม

การเข้าใช้งาน

คลิกที่เมนู Dashboard

 

หากไม่เห็นเมนู แสดงว่าไม่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล กรุณาติดต่อแอดมินของโรงแรมเพื่อกำหนดสิทธิ์เข้าถึงแดชบอร์ด หรือติดต่อทีมงานรูมสโคป

สรุปรายรับ

การสรุปยอดรายรับจะแสดงยอดปัจจุบันควบคู่กับยอดในอดีต พร้อมทั้งเปรียบเทียบเป็น % เพิ่มขึ้นหรือลดลง

  1. รายรับสุทธิปีปัจจุบัน เปรียบเทียบกับปีก่อน
  2. รายรับสุทธิเดือนปัจจุบัน เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
  3. รายรับสุทธิวันนี้ เปรียบเทียบกับเมื่อวานนี้
  4. มูลค่าห้องพักที่ถูกจองในวันนี้ (In House) เปรียบเทียบกับเมื่อวานนี้

รายการจอง

สรุปรายการจอง แยกตามสถานะที่รอการจัดการ/ตรวจสอบ โดยการนำข้อมูลจากแท็บรายการในหน้าปฏิทินเป็นข้อมูลในการแสดงกราฟ พร้อมทั้งแสดงจำนวนของแต่ละรายการ

อัตราห้องว่าง

กราฟแสดงอัตราห้องว่างตามช่วงเวลาที่เลือก โดยสามารถเลือกได้เป็นวันนี้, พรุ่งนี้, 7 วันข้างหน้าและ14 วันข้างหน้า

คลิก    เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละส่วน
คลิก    เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน หรือ เปลี่ยนตัวเลือกช่วงเวลาในแต่ละส่วน เพื่อดูข้อมูลตามช่วงเวลาที่ต้องการ

ผู้เข้าพัก

กราฟสรุปจำนวนผู้เข้าพักในวันปัจจุบัน ตามการเช็คอิน, เช็คเอาท์และผู้เข้าพักปัจจุบัน (In house)

การจองรายวัน

กราฟอัตราการจองรายวันแยกตามประเภทห้อง ตามช่วงเวลาที่เลือก โดยสามารถเลือกดู 7 วันข้างหน้า, 14 วันข้างหน้าและเดือนนี้

รายรับสุทธิ

กราฟสรุปจำนวนเงินที่รับชำระหลังหักค่าธรรมเนียมการชำระเงิน ตามช่วงเวลาที่เลือก โดยสามารถเลือกดู 7 วันล่าสุด, 14 วันล่าสุดและเดือนนี้

ยอดขายตามวันจอง

ยอดขายรายวันตามวันจอง (มูลค่าของการจองไม่ใช่รายรับจริง) ตามช่วงเวลาที่เลือก โดยสามารถเลือกดู 7 วันล่าสุด, 14 วันล่าสุดและเดือนนี้

ยอดขายตามวันเข้าพัก

ยอดขายรายวันตามวันเข้าพัก (คิดจากเรทรายวัน ไม่ใช่มูลค่ารวมของบุ๊คกิ้ง รายการเสริมจะรวมในวันเช็คอิน บริการเสริมและมื้ออาหารบังคับจะรวมอยู่ในวันที่ใช้บริการนั้นๆ) โดยสามารถเลือกดู 7 วันล่าสุด, 14 วันล่าสุดและเดือนนี้

การทำความสะอาด

กราฟสรุปการทำความสะอาดห้องพักในวันปัจจุบัน แยกตามสถานะทำความสะอาด

เช็คอิน, เช็คเอาท์และเข้าพัก

ลิสต์รายการจองที่จะมีการเช็คอิน, เช็คเอาท์ หรือ ห้องที่เข้าพักแล้วในวันปัจจุบัน หากมีรายการเยอะจะแสดงแค่บางส่วน สามารถคลิก  เพื่อดูรายการทั้งหมด