02-538-9089 (จ.-ส. 9-18 น.)

เพิ่มกราฟอัตราห้องว่างและยอดขายในหน้าบุ๊คกิ้ง

2 พ.ย. 15

 

กราฟเหล่านี้จะช่วยให้โรงแรมเห็นภาพรวมการจองได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องเข้าไปดูที่หน้าสถิติ ประกอบด้วย

  • กราฟอัตราห้องว่าง 7 วันข้างหน้า
    ระบบจะคำนวณจำนวนห้องทั้งหมดใน 7 วันข้างหน้าและเปรียบเทียบกับจำนวนห้องที่ถูกจองไปแล้ว (รวมไปถึงห้องที่ปิดไว้หรือล็อคไว้ชั่วคราว) ช่วยในการวางแผนการตลาดหรือจัดโปรโมชั่น
  • กราฟยอดขายผ่านรูมสโคป
    คำนวณเฉพาะรายการที่ลูกค้าทำผ่าน Layout และมีการยืนยันเรียบร้อยแล้ว กราฟจะเปรียบเทียบยอดขายในช่วงเวลา 2 อาทิตย์ที่ผ่านมากับ 2 อาทิตย์ก่อนหน้านั้น เป็นไอเดียในการวางแผนการตลาดเช่นกัน

ในกรณีที่ไม่ต้องการแสดงกราฟสามารถกำหนดได้ที่ในกลุ่มของ Filter ด้านบนกราฟ ระบบจะบันทึกไว้เป็นค่าเริ่มต้นในการดูหน้านี้ทุกครั้ง