02-538-9089 (จ.-ส. 9-18 น.)

รูมสโคปบล็อก อัปเดตข่าวสาร งานพัฒนา

หมวด: อื่นๆ
ตามที่รัฐบาลมีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยเปิดให้ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยว สมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป