02-538-9089 (จ.-ส. 9-18 น.)

รูมสโคปบล็อก อัปเดตข่าวสาร งานพัฒนา

หมวด: ข่าวสารองค์กร
RoomScope ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาโปรแกรมสำหรับธุรกิจโรงแรม และรีสอร์ทขนาดเล็กทุกสไตล์ ร่วมสนับสนุนการเรียนรู้แบบ Action Learning "เพราะการเรียนรู้ที่ดีที่สุด คือ การได้ลงมือปฏิบัติ" แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการจัดการการโรงแรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ตอกย้ำความเป็นนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ของระบบจอง RoomScope เราภูมิใจที่ได้สร้างสรรค์ผลงานที่ดี เป็นที่ยอมรับ และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อยอดให้ระบบของเราสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น