02-538-9089 (จ.-ส. 9-18 น.)

รูมสโคปบล็อก อัปเดตข่าวสาร งานพัฒนา

แท็ก: ความรู้งานโรงแรม
การตั้งราคาห้องพักโรงแรม เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางการตลาดที่สำคัญของธุรกิจโรงแรม การตั้งราคาที่ถูกต้องสามารถช่วยให้โรงแรมที่พักของคุณ เพิ่มรายได้ เพิ่มอัตราการเข้าพัก ร่วมถึงสร้างความแตกต่างแข่งขันกับโรงแรม-ที่พักคู่แข่ง
การท่องเที่ยวแบบไร้คาร์บอน หรือ Low-carbon tourism เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการลดการการใช้พลังงานจากการท่องเที่ยว ตั้งแต่การเดินทาง ไปจนถึงการพักอาศัยในโรงแรม โดยต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืน