02-538-9089 (จ.-ส. 9-18 น.)

เพิ่มการส่ง Daily Report ทางอีเมล์และอัปเดตอื่นๆ

23 มิ.ย. 17

นำส่ง Daily Report ทางอีเมล์โดยอัตโนมัติในเวลา 07:00 ของแต่ละวัน

รูมสโคปจะเริ่มทำการส่งรายงานประจำวันโดยอัตโนมัติในเวลา 07:00 ของทุกวันไปยังอีเมล์ที่รับรายการจองของโรงแรม (กำหนดที่ ข้อมูล > โรงแรม > การตั้งค่า > ข้อมูลโรงแรม > อีเมล์) โดยในรายงานจะประกอบไปด้วย

  • สรุปการจองที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
  • สรุปห้องที่จะเช็คอิน 3 วันล่วงหน้า
  • สรุปห้องที่จะเช็คเอาท์ 3 วันล่วงหน้า

ค่าของจำนวนวันล่วงหน้าที่ต้องการในรายงานสามารถปรับสูงสุดได้ 7 วัน (หรือจะไม่รับรายงานก็ได้เช่นกัน) สามารถปรับค่าได้ในส่วนของ ข้อมูล > โรงแรม > การตั้งค่า > ระบบการจอง > รับอีเมล์สรุปประจำวัน

ตัวอย่างรายงาน

อัปเดตอื่นๆ

  • แก้ไข – สรุปรายวันสามารถดูข้อมูลเป็นช่วงเวลาได้แทนที่จะเรียกดูได้เป็นวันๆ เหมือนก่อนหน้านี้
  • เพิ่ม – รายงาน > สรุปรายวัน > การจอง เป็นรายงานการจองห้องพักที่เกิดขึ้นในแต่ละวันตามช่วงวันที่ระบุ

  • แก้ไข – การเปลี่ยนรหัสผ่านจากเดิมสามารถแก้ไขได้เลยทันทีในหน้าแก้ไขบัญชีผู้ใช้ หลังจากนี้จะไม่สามารถทำได้เพื่อความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น จะมีปุ่มสำหรับเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านโดยเฉพาะ


     
  • เพิ่ม – ระบบรีเซ็ตรหัสผ่าน สำหรับผู้ใช้ที่ลืมรหัสผ่านสามารถขอรีเซ็ตรหัสได้ผ่านระบบ เมื่อขอรีเซ็ตรหัสผ่านระบบจะส่งเมล์ไปยังอีเมล์บัญชีผู้ใช้ หลังจากได้รับเมล์แล้วจะมีลิงค์สำหรับตั้งรหัสผ่านใหม่ได้ โดยลิงค์จะมีหมดอายุภายใน 2 ชั่วโมง