02-538-9089 (จ.-ส. 9-18 น.)

RoomScope ได้รับคัดเลือกให้แสดงผลงานใน Thailand Innovation and Design Expo 2017

14 ก.ย. 17

RoomScope ได้รับคัดเลือกให้แสดงผลงานใน Thailand Innovation and Design Expo 2017 ในส่วนของ Startup Showcase (Travel Tech) 14-17 ก.ย. 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ มาเยี่ยมชมกันได้นะครับ