02-538-9089 (จ.-ส. 9-18 น.)

อัปเดตระบบ ธ.ค. 17

21 ธ.ค. 17

กำหนดช่วงเวลาเช็คอินเพื่อเข้าพัก

บางโรงแรมอาจจะประสบปัญหาที่ต้องรอรับลูกค้าเข้าพักในแต่ละวัน ต่อไปนี้สามารถกำหนดเวลาสิ้นสุดการเช็คอินในแต่ละวันได้

เลือกเมนู โรงแรม ในแท็บการตั้งค่า → ข้อมูลโรงแรมตัวอย่างการกำหนดช่วงเวลาเช็คอิน

 หน้าเช็คเอาท์จะแสดงตัวเลือก และข้อความตามที่กำหนดไว้ข้อความที่แสดงในโวเชอร์สำหรับเข้าพัก

 

[Extranet] – แก้ข้อผิดพลาด และเพิ่มเติมคุณสมบัติ

  • แก้ปัญหา - ล็อคอินเข้าระบบ Extranet หลุดทุก 14 วัน
  • เพิ่มเติม - การจองจากระบบ Extranet รายละเอียดผู้จอง ช่องเบอร์โทรมีตัวเลือก "ใช้เบอร์โทรโรงแรม" สำหรับกรณีไม่ทราบเบอร์โทรลูกค้า