02-538-9089 (จ.-ส. 9-18 น.)

อัปเดตระบบ พ.ย. 19

20 พ.ย. 19

เฉลี่ยเรทราคาทีเดียวทั้งกรุ๊ป

เพิ่มความสะดวกโดยเฉพาะเวลาจองเป็นกรุ๊ปในราคาที่ตกลงกับลูกค้าเป็นพิเศษ

 

 

ยกเลิกการจองในปฏิทินทีละรายการหรือพร้อมกันทั้งกรุ๊ป

รายการจองด่วน ล็อกห้อง ปิดใช้งาน หากต้องการยกเลิกทุกรายการในกรุ๊ปจะต้องตามไปยกเลิกทุกห้อง ต่อไปนี้สามารถเลือกลบเฉพาะรายการหรือทีเดียวทั้งกรุ๊ปเลยก็ได้

 

 

ย้ายการจองในปฏิทินพร้อมกันทั้งกรุ๊ป

รายการจองในปฏิทินที่เป็นกรุ๊ปเดียวกันสามารถย้ายพร้อมกันได้ โดยการกดปุ่ม Shift ที่คีย์บอร์ดในขณะที่ลากย้าย หากเป็นรายการจองแบบเต็มระบบจะสรุปรายการเปลี่ยนแปลงให้ทราบก่อนทำการยืนยัน

 

 

ช่วยกรอกข้อมูลลูกค้าเก่าอัตโนมัติเมื่อล็อคห้อง

 

 

อัปเดตอื่นๆ

  • ปรับปรุง - หน้าปฏิทิน ข้อมูลการจองจะแสดงชื่อผู้เข้าพักคู่กับผู้จองในกรณีไม่ใช่คนเดียวกัน
  • ปรับปรุง - ปรับปรุงโปรเซสการเปลี่ยนแปลงการจองให้สะดวกขึ้น
  • ปรับปรุง - เพิ่มหมายเลขบุ๊คกิ้งในเอกสารบัญชีโรงแรม (ถ้ามี)
  • ปรับปรุง - เปลี่ยนสีประเภทเรทหน้าปฏิทินให้ตรงกับหน้าข้อมูลเรท
  • แก้ไข - คัดลอกประเภทเรทเลือกเรทที่คัดลอกมาเป็นเรทอ้างอิงไม่ได้
  • แก้ไข - ดาวน์โหลดเอกสารบัญชีผิดพลาดในกรณีจำนวนเงินติดลบ