02-538-9089 (จ.-ส. 9-18 น.)

ขั้นตอนการรับบุ๊คกิ้งในโครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน"

13 ก.ค. 20

ตามที่รัฐบาลมีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยเปิดให้ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยว สมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

เงื่อนไขของผู้ประกอบการที่สามารถเข้าร่วมโครงการ

 1. ประเภทของกิจการ อยู่ภายใต้ประเภท ดังนี้
  • โรงแรม/ที่พัก ที่มีใบอนุญาตประกอบการตามกระทรวงมหาดไทย
  • ร้านอาหาร ที่มีการประกอบกิจการจริง และปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการรัฐ
  • สถานที่ท่องเที่ยว ตามรายชื่อของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 2. ผู้ประกอบการต้องมีบัญชีกรุงไทย เลือกสมัครการใช้บริการได้ทั้งรูปแบบ บุคคลธรรมดา และ นิติบุคคล
  • บุคคลธรรมดา บัญชีกรุงไทย ต้องตรงกับ หมายเลขบัตรประชาชน ที่ใช้ลงทะเบียน
  • นิติบุคคล บัญชีกรุงไทย ต้องตรงกับนิติบุคคลที่ใช้ลงทะเบียน

เปิดทำการให้ลงทะเบียนผ่านระบบเวลา 06:00 - 21:00 น.

รายละเอียดโครงการ

 • สนับสนุนส่วนลดค่าโรงแรมที่พัก
  • รัฐบาลสนับสนุนค่าโรงแรม 40% ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน ทั้งนี้ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืน
  • จำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 5 ห้อง หรือ 5 คืน
  • เมื่อจองที่พักแล้ว ไม่สามารถยกเลิกการจองหรือเปลี่ยนแปลงภายหลังได้
 • สนับสนุนส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว
  • รัฐบาลจะสนับสนุนคูปองอาหาร/ท่องเที่ยวมูลค่า 600 บาทต่อห้องต่อคืน ให้กับประชาชน เมื่อ check-in โรงแรมสำเร็จ
  • จะได้รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว วันละ 1 ครั้ง หลังเวลา 17:00 น. ของวัน check-in โดยคูปองจะหมดอายุเวลา 24:00 น. ของวัน check-out
  • คูปองอาหาร/ท่องเที่ยวสามารถใช้ได้ที่ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ โดยประชาชนชำระ 60% และรัฐบาลสนับสนุนอีก 40% ผ่านการตัดเงินจากคูปอง
 • สนับสนุนค่าเดินทางโดยเครื่องบิน
  • รัฐบาลสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 40% ของค่าตั๋วเครื่องบิน ทั้งนี้ไม่เกิน 1,000 บาทต่อที่นั่ง
  • ประชาชนแสดงความประสงค์ขอ redeem ค่าตั๋วเครื่องบินผ่านเวปไซต์ โดยจะได้รับเงินสนับสนุนเมื่อตรวจสอบแล้วว่ามีการเดินทางจริงและเข้าพักจริง
  • จำกัดจำนวนการ redeem ค่าตั๋วเครื่องบินได้ ห้องพักละ 2 ที่นั่ง ตามจำนวนห้องพักที่เข้าพักโรงแรมจริง ทั้งนี้รวมไม่เกิน 10 ที่นั่ง

 

* ทั้งนี้ ประชาชนจะได้รับสิทธิตามโครงการเมื่อท่องเที่ยว กิน และนอน ในจังหวัดที่ไม่ใช่จังหวัดตามทะเบียนบ้านของตนเอง

ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

 1. ลงทะเบียนโครงการที่ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com
  • กรอกข้อมูลกิจการ
  • มีบัญชีธนาคารกรุงไทยเพื่อรับเงิน
  • สมัครใช้บริการแอปพลิเคชันถุงเงิน
 2. ระบุช่องทางการชำระเงินออนไลน์
  • ผู้ประกอบการโรงแรม/ที่พัก แจ้งความประสงค์ใช้บริการระบบชำระเงินออนไลน์ ผ่านผู้ให้บริการ Online Travel Agency หรือ Payment Service Provider ที่เข้าร่วมโครงการฯ

   * การจองโรงแรมผ่านโครงการต้องชำระส่วนของประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น หากโรงแรมต้องการสมัครใช้บริการชำระเงินออนไลน์ของ 2C2P ให้เลือก Payment Service Provider เป็น 2C2P

 3. สร้างโพรไฟล์กิจการบนเว็บค้นหา
  • เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงกิจการของคุณได้ง่ายขึ้น
 4. รอรับการแจ้งผลลงทะเบียน
  • แจ้งผลการสมัครเข้าโครงการผ่าน SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้ ภายใน 5 วัน

โรงแรมที่ต้องการใช้บริการชำระเงินออนไลน์ของ 2C2P

หลังจากโรงแรมได้รับ SMS ผลการลงทะเบียนแล้วสามารถ สมัครใช้บริการชำระเงินออนไลน์ 2C2P เมื่อสมัครใช้บริการและได้รับอนุมัติแล้วโรงแรมสามารถรับจองห้องพักจากลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน" โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. โรงแรมทำบุ๊คกิ้งให้ลูกค้าผ่านระบบ Extranet ของรูมสโคป
 2. เข้าระบบชำระเงินออนไลน์ของ 2C2P เพื่อสร้างลิงค์ชำระเงิน
  โดยการกรอกรายละเอียดการจอง จังหวัด หมายเลขการจอง ยอดชำระเงิน หมายเลขบัตรประชาชนผู้จอง หมายเลขโทรศัพท์ผู้จอง วันที่เข้าพัก วันที่เช็คเอ้าท์ จำนวนห้อง และจำนวนคืนที่เข้าพัก
 3. ระบบจะส่งลิงค์สำหรับชำระเงินให้ผู้จองผ่านแอปพลิเคชันถุงเงิน
 4. โรงแรมสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินและค่าธรรมเนียมของแต่ละรายการได้ในระบบของ 2C2P
 5. เมื่อลูกค้าชำระเงินตามรายการที่เรียกเก็บแล้ว สถานะการชำระเงินในระบบ 2C2P จะเปลี่ยนเป็น Paid
 6. โรงแรมส่งอีเมล์ยืนยันการจองให้ลูกค้าผ่านระบบ Extranet ของรูมสโคป

 

ระบบชำระเงินออนไลน์ เป็นระบบที่ 2C2P ทำเสริมเพื่อเชื่อมต่อกับแอปพริเคชั่นถุงเงินของธนาคารกรุงไทย ไม่ใช่ระบบเดียวกับระบบรับชำระเงินของรูมสโคป จึงไม่สามารถยืนยันการชำระเงินโดยอัตโนมัติได้ โรงแรมต้องตรวจสอบการชำระเงินจากระบบ 2C2P ก่อนส่งอีเมล์ยืนยันการจองให้ลูกค้า

 

รูปภาพแสดงขั้นตอนการจองห้องพักโครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน"

 

เอกสารอ้างอิง