02-538-9089 (จ.-ส. 9-18 น.)

RoomScope Dashboard สรุปรายงาน ครบ! จบ! ในหน้าเดียว

18 มี.ค. 22

 

RoomScope Dashboard

สรุปทุกอย่างให้อยู่ในหน้าเดียว ด้วยรูมสโคปแดชบอร์ด เพื่อให้ดูข้อมูลภาพรวมได้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นยอดขาย, รายรับ, การจอง และการเข้าพัก

แสดงข้อมูลเป็นกราฟ ช่วยให้คุณเข้าใจและวิเคราะห์ข้อมูลได้ง่ายขึ้น

 

คลิก    เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละส่วน
คลิก    เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน หรือเปลี่ยนตัวเลือกช่วงเวลาในแต่ละส่วน เพื่อดูข้อมูลตามช่วงเวลาที่ต้องการ

อัปเดตอื่นๆ

 • Extranet (ฺBackOffice)
  • ปรับปรุง - ยกเลิกตัวเลือกแสดงปฏิทินเป็นรายวัน เนื่องจากการกำหนดสถานะเช็คอิน/เช็คเอาท์ สามารถทำได้ในหน้า บุ๊คกิ้งเช็คอิน/เช็คเอาท์ ซึ่งการใช้งานจะครบถ้วนกว่าทำจากหน้าปฏิทิน (คู่มือการใช้งานระบบเช็คอิน/เช็คเอาท์)
  • ปรับปรุง - ลบรายการจองด่วน/เปลี่ยนเป็นการจองไม่ได้ เนื่องจากมีข้อมูลงานทำความสะอาดผูกอยู่ด้วย แก้ไขแล้ว
  • ปรับปรุง - เลือกวันหมดอายุพาสปอร์ตสูงสุดได้แค่ปีปัจจุบัน แก้ไขให้เลือกปีในอนาคตได้แล้ว
  • ปรับปรุง - ดูสลิปโอนเงินในมือถือจากแท็บรายการในหน้าปฏิทิน ปรับรูปไม่ลดขนาดให้เหมาะกับในมือถือ
  • เพิ่ม - สรุปจำนวนเงินในหน้าค้นหาการชำระเงิน
  • เพิ่ม - เพิ่มคำอธิบายการใช้งานระบบในแต่ละส่วน เพื่อทำความเข้าใจเบื้องต้น หรือแจ้งเรื่องที่ควรระวัง โดยบางส่วนจะมีลิงค์ไปยังคู่มือการใช้งานด้วย

ตัวอย่างคำอธิบายหน้ารายงานยอดขาย