02-538-9089 (จ.-ส. 9-18 น.)

ความสำคัญของนโยบายและกฎระเบียบของโรงแรมสำหรับผู้เข้าพัก

6 เม.ย. 23

 

        โรงแรมเป็นสถานให้บริการพักผ่อนและอาศัยเชิงพาณิชย์ให้แก่ลูกค้า แน่นอนว่าจะต้องมีลูกค้าผู้เข้าพักอยู่ตลอดเวลา ยิ่งในช่วง High Season ก็จะมีผู้เข้าพักจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อให้การบริการของโรงแรมมีคุณภาพและปลอดภัยต่อลูกค้า โรงแรมจึงต้องมีเงื่อนไขและกฎระเบียบการเข้าพักที่ชัดเจนและถูกต้อง 

ก่อนอื่นเลยเราควรทราบถึงความสำคัญของการมีนโยบายและกฎเหล่านี้  ประการแรก นโยบายเหล่านี้จะช่วยรักษาสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับลูกค้าและพนักงานทุกคน  เราสามารถป้องกันอุบัติเหตุหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากพฤติกรรมที่ประมาทได้โดยการมีกฎระเบียบให้ลูกค้าผู้เข้าพักรับทราบโดยทั่วกัน

 

เหตุผลที่ทำไมโรงแรมต้องมีเงื่อนไขและกฎระเบียบการเข้าพัก:

 

    ​​​​การปกป้องสิทธิ์ของโรงแรม:

เงื่อนไขและกฎระเบียบการเข้าพักช่วยปกป้องสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดการธุรกิจ และรักษาความเป็นระเบียบ หากไม่มีกฎระเบียบการเข้าพัก ลูกค้าอาจใช้บริการของโรงแรมอย่างไม่เหมาะสม และทำให้การบริหารจัดการธุรกิจของโรงแรมยากขึ้น

 
    การป้องกันความเสียหาย:

เงื่อนไขและกฎระเบียบการเข้าพักช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในห้องพัก อาทิเช่น การบุกรุก การโจรกรรม การขโมยของ หรือการทำลายสิ่งของให้เสียหาย โรงแรมต้องมีกฎระเบียบเพื่อช่วยป้องกันและรับมือกับการเสียหายเหล่านี้
 

    การสร้างความเป็นระเบียบ:

การแจ้งเงื่อนไขและกฎระเบียบการเข้าพักช่วยสร้างความเป็นระเบียบ ทำให้ลูกค้าผู้เข้าพักอยู่ร่วมกันได้โดยไม่สร้างความเดือนร้อนได้กัน และไม่ลุกล้ำสิทธิ์ของผู้อื่น

เช่น มีนโยบายเพื่อให้แน่ใจว่าระดับเสียงจะถูกควบคุมให้น้อยที่สุด และผู้เข้าพักเคารพในความเป็นส่วนตัวของกันและกัน สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าแขกทุกคนจะเพลิดเพลินกับการพักผ่อนที่สงบและผ่อนคลาย สร้างสภาพแวดล้อมเชิงบวกและผ่อนคลาย

       

          โดยสรุปแล้ว ทางโรงแรม ควรแจ้งกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ให้ชัดเจน แล้วแสดงให้ผุ้เข้าพักรับทราบทั้งก่อนที่ลูกค้าจะทำการจอง และหลังจากที่ลูกค้าจองห้องพักกับทางโรงแรมแล้ว กฎระเบียบเหล่านี้ก็ควรแจ้งให้ลูกค้ารับทราบอีกครั้ง  

 

ตัวอย่าง นโยบาย ระเบียบการ กฎข้อบังคับการเข้าพัก

  • ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องพัก
  • ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาติให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าพัก หากพบสัตว์เลี้ยงเข้าพัก 1,000 บาท/ตัว
  • หากจำนวนคนเข้าพักเกินกว่าที่กำหนดโดยโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,500 บาท
  • ไม่อนุญาตให้ประกอบอาหารทุกชนิด
  • งดเครื่องเสียงใดๆ หรือประกอบกิจกรรมที่ส่งเสียงดังเป็นการรบกวนลูกค้าท่านอื่นหลัง 22.30น. 
  • ไม่อนุญาตให้นำอาวุธ และสิ่งเสพติด เข้ามาในบริเวณรีสอร์ท
  • ห้ามเล่นการพนันภายในบริเวณรีสอร์ท
  • ไม่อนุญาตให้พาบุคคลภายนอกเข้ามาในบริเวณที่พักโดยเด็ดขาด
  • หากลูกค้าลืมทรัพย์สินไว้ภายในรีสอร์ทหรือทรัพย์สินสูญหาย ทางรีสอร์ทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
  • ในกรณีที่ทรัพย์สินของทางรีสอร์ทเสียหายหรือสูญหาย ต้องชดเชยค่าเสียหายตามราคาทรัพย์สินนั้นๆ