02-538-9089 (จ.-ส. 9-18 น.)

2c2p Credit Card Response Code

5 มิ.ย. 23

 

ผู้ใช้งาน RoomScope ที่ใช้การรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิตของ 2c2p บางครั้ง อาจพบปัญหาเมื่อมีลูกค้า แจ้งเข้ามาว่า ทำไมจ่ายบัตรไม่ได้ จ่ายบัตรเครดิตไม่ผ่าน ระบบมีปัญหาอะไร หรือไม่

การทำงานของการจองเมื่อลูกค้าเลือกวิธีการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต  เมื่อกรอกข้อมูลบัตรเครดิตแล้ว ลูกค้าจะได้รับ OTP (One Time Password)  เมื่อทาง 2c2p ได้รับข้อมูลการชำระเงิน และการชำระผ่าน ก็จะส่งข้อมูลกลับมายังระบบของ RoomScope ระบบจะยืนยันการจองทันที  และลูกค้าก็จะได้รับอีเมล์ยืนยันการจอง 

แต่ถ้าการชำระเงินในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง ไม่ครบถ้วนหรือผิดพลาด ระบบของทาง 2c2p จะตรวจสอบบัตรและข้อมูลที่ทำรายการเข้ามา หากพบปัญญาหา จะไม่อนุมัติการชำระในรายการนั้นๆ ทันที ทำให้ 2c2p จะไม่ส่งข้อมูลมาให้ทาง RoomScope ระบบจึงไม่ทำการยืนยันการจอง 


ซึ่งทุกครั้งที่มีการชำระผ่านบัตรเครดิต จะมีข้อมูลเข้ามาที่ Account 2c2p ของทางโรงแรมเอง (ทางโรงแรมสามรารถเช็คได้ด้วยตัวเอง) ในนั้นจะมีรายละเอียดบอกเหตุผลว่า ชำระไม่ผ่านเพราะอะไร โดยดูได้จาก Response Code

ตัวอย่างรายละเอียด Transactions

 

ทีนี้เรามาดูกันว่ามี Response Code แต่ละตัว มีความหมายว่าอย่างไรกันบ้าง จากตารางด้านล่างนี้
 

CREDIT CARD RESPONSE CODE

CODE Code Meaning ความหมายของ Code เพิ่มเติม
00 Transaction approved successfully / Approved บัตรได้รับการอนุมัติวงเงิน ชำระเงินสำเร็จ
01 Refer to card issuer โปรดติดต่อธนาคารผู้ออกบัตร  
02 Refer to card issuer’s special conditions โปรดติดต่อธนาคารผู้ออกบัตร เงื่อนไขพิเศษ  
03 Invalid merchant ID รหัสร้านไม่ถูกต้อง / คำขอไม่ถูกต้อง ร้านไม่อนุญาติให้รับบัตรประเภทนี้ / ตรวจสอบการตั้งค่าของร้าน
04 Pick up card (no fraud) บัตรหายหรือถูกขโมย   
05 Do not honor ถูกปฏิเสธจากธนาคารผู้ออกบัตร

ติดต่อธนาคารผู้ออกบัตร

เกิดได้หลายสาเหตุเช่น วันหมดอายุบัตรผิด,

กรอก CVV ผิด, สงสัยว่าจะ Fraud, เกินวงเงิน, บัตรถูกขโมย, เกินวงเงินประจำวัน, ไม่ได้จ่ายขั้นต่ำรายเดือน, อาจเป็นรายการจ่ายซ้ำ 

06 Error พบข้อผิดพลาดภายในเซิร์ฟเวอร์ ไม่สามารถตอบกลับคำขอได้ ถ้าเจอโค้ดนี้อย่ากรอกข้อมูลบัตรซ้ำ ให้เจ้าของบัตรอัพเดตข้อมูลบัตรใหม่กับทางธนาคารก่อน
07 Pick up card, special condition (fraud account) บัตรหายหรือถูกขโมย บัญชีทุจริต ถูกขึ้นบัญชีโดยธนาคารเจ้าของบัตร
08 Honor with identification ชำระผ่าน  ผ่านด้วยเงื่อนไข หมายเลขบัตรถูกต้อง/ไม่ถูกแจ้งหายหรือขโมย/วงเงินเพียงพอ
09 Request in progress เบราว์เซอร์ไม่สามารถเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์เป้าหมายชั่วคราว เซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้ในขณะนี้ (เช่นมีการโหลดมากเกินไปหรือบำรุงรักษาชั่วคราว) หรืออาจเกิดจากปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับเครือข่ายที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ 
10 Partial amount approved ทำรายการไม่สำเร็จ   
11 Approved VIP ทำรายการสำเร็จ   
12 Invalid transaction ใส่ข้อมูลบางอย่างผิด  
13 Invalid amount จำนวนเงินไม่ถูกต้อง  
14 Invalid card number (no such number) หมายเลขบัตรเครดิตไม่ถูกต้อง  
15 No such issuer ไม่มีผู้ให้บริการบัตรนี้ หรือกรอกเลขบัตรหลักแรกผิด

ตรวจสอบเลขบัตรและประเภทบัตรให้ตรงกัน

เช่น ขึ้นต้นด้วย 3 (AMEX) ขึ้นต้นด้วย 4 (Visa) ขึ้นต้นด้วย 5 (Master) ขึ้นต้นด้วย 6 (Discover)

16 Approved, update Track 3 บัตรได้รับการอนุมัติวงเงิน  
17 Customer cancellation ลูกค้ายกเลิกการทำรายการ ลูกค้ากดยกเลิกตอนมาถึงหน้าจอที่ให้ใส่ข้อมูลชำระเงิน
18 Customer dispute ลูกค้ายื่นเรื่องปฏิเสธรายการ  
19 Re-enter transaction รายการชำระเงินซ้ำ  
20 Invalid response พบข้อผิดพลาดภายในเซิร์ฟเวอร์ ไม่สามารถตอบกลับคำขอได้  
21 No action taken หมายเลขบัตรเครดิตไม่ถูกต้อง  
22 Suspected malfunction ธนาคารผู้ออกบัตรไม่ตอบสนองขณะทำรายการ  
23 Unacceptable transaction fee ค่าธรรมเนียมธุรกรรมที่ไม่สามารถยอมรับได้  
24 File update not supported by receiver ไฟล์อัพเดตไม่ได้รับการรองรับ  
25 Unable to locate record on file หมายเลขบัตรเครดิตไม่ถูกต้อง  
26 Duplicate file update record, old record replaced บันทึกข้อมูลซ้ำ  
27 File update field edit error ไฟล์อัพเดตฟีลด์ผิดพลาด  
28 File update file locked out ไฟล์อัพเดตถูกล็อก  
29 File update not successful ไฟล์อัพเดตไม่สำเร็จ  
30 Format error ใส่เลขบัตรที่ระบบไม่รองรับ / ตรวจสอบการตั้งค่าบัญชีร้าน  
31 Bank not supported by switch บัตรไม่อนุญาตให้ใช้ออนไลน์ มักจะเกิดกับบัตร Discover
32 Completed partially  เสร็จสมบูรณ์เพียงบางส่วน  
33 Expired card - Pick up บัตรหมดอายุ  
34 Suspected fraud - Pick up บัตรต้องสงสัยว่าอาจมีการฉ้อโกง  
35 Contact acquirer - Pick up ธนาคารผู้ออกบัตรระงับการทำรายการ – บัตรถูกแจ้งหาย/ขโมย  
36 Restricted card - Pick up ธนาคารผู้ออกบัตรจำกัดการใช้งานบัตร – บัตรถูกแจ้งหาย/ขโมย  
37 Call acquirer security - Pick up ธนาคารผู้ออกบัตรระงับการทำรายการ – บัตรถูกแจ้งหาย/ขโมย  
38 Allowable PIN tries exceeded ใส่ PIN ผิดเกินจำนวนที่กำหนด ใส่ PIN ผิดเกิน 3 ครั้ง
39 No credit account บัญชีที่ใช้ไม่ใช่บัญชีเครดิต  
40 Request function not supported บัตรไม่อนุญาตให้ใช้ออนไลน์  
41 Lost card, pick up (fraud account) บัตรได้รับแจ้งสูญหาย บัญชีทุจริต เจ้าของบัตรตัวจริงแจ้งบัตรหาย/ถูกขโมย และธนาคารเจ้าของบัตรระงับการทำรายการของบัตรนี้
42 No universal account ประเภทบัญชีที่ถูกเลือกไม่ใช่บัญชีของบัตรเครดิตหมายเลขนี้  
43 Stolen card, pick up (fraud account) บัตรถูกขโมย บัญชีทุจริต รแจ้งบัตรหาย/ถูกขโมย ระงับการทำรายการของบัตรนี้ และออกบัตรใหม่ให้แล้ว
44 No investment account ประเภทบัญชีที่ถูกเลือกไม่ใช่บัญชีของบัตรเครดิตหมายเลขนี้  
45 Settlement success ตัดเงินสำเร็จ  
46 Settlement fail ตัดเงินล้มเหลว  
47 Cancel success การยกเลิก สำเร็จ  
48 Cancel fail การยกเลิก ล้มเหลว  
49 No transaction reference number ไม่มีหมายเลขอ้างอิงการทำรายการ  
50 Host down ระบบล่ม  เช่น session time out 
51 Insufficient funds วงเงินบัตรเครดิตไม่พอ  
52 No chequing account หมายเลขบัตรเครดิตไม่ถูกต้อง  
53 No savings account หมายเลขบัตรเครดิตไม่ถูกต้อง  
54 Expired card บัตรหมดอายุ หรือ ใส่วันที่บัตรหมดอายุผิด  
55 Incorrect PIN พินไม่ถูกต้อง ยังไม่ได้สมัคร verify / secure code มักเป็นกรณีที่ไม่สามารถสมัครออนไลน์ได้ ต้องสมัครผ่านธนาคารเจ้าของบัตรเท่านั้น
56 No card record กรอกหมายเลขบัตรที่ไม่มีในระบบ  
57 Transaction not permitted to cardholder ธนาคารผู้ออกบัตรไม่อนุญาตให้ใช้บัตรนี้มาชำระเงิน เช่น บัตรไม่อนุญาตให้ใช้ออนไลน์ หรือไม่ให้ใช้ในต่างประเทศ
58 Transaction not permitted to terminal/merchant บัญชีร้านค้าหรือบัตรเครดิตไม่ได้ถูกตั้งค่าอย่างถูกต้อง เช่น บัตรเดบิตบางธนาคารไม่อนุญาตให้ใช้ออนไลน์ / หรือเป็นการ์ดที่ใช้ในการทดสอบระบบ
59 Suspected fraud บัตรต้องสงสัยว่าอาจมีการฉ้อโกง  
60 Card acceptor contact acquirer ธนาคารผู้ออกบัตรปฎิเสธการทำรายการ  
61 Exceeds withdrawal amount limits วงเงินบัตรเครดิตไม่พอ เกินวงเงินต่อวันที่ทางธนาคารกำหนดไว้
62 Restricted card บัตรไม่อนุญาตให้ใช้ออนไลน์ หรือใช้ได้เฉพาะบางประเทศ/พื้นที่  
63 Security violation / Wrong security code กรอก CVV ผิด หรือข้อมูล CVV ไม่ตรงกับในระบบ ตรวจสอบว่าระบุหมายเลขสามหลัก ด้านหลังบัตรเครดิตให้ถูกต้อง
64 Original amount incorrect ยอดเงินที่ใช้ทำรายการไม่ถูกต้อง  
65 Exceeded credit limit เกินวงเงินบัตรที่กำหนด ต้องชำระเงินบางส่วนก่อน ถึงจะใช้งานบัตรต่อได้
66 Acceptor contact acquirer, security ระงับการทำรายการเนื่องจากสาเหตุด้านความปลอดภัย เปลี่ยนบัตร หรือติดต่อธนาคารเจ้าของบัตร
67 Hard capture / Capture Card บัตรต้องสงสัยว่าอาจมีการปลอมแปลง  
68 Response received too late ทำรายการไม่สำเร็จภายในเวลาที่กำหนด  
69 Reserved    
70 Settlement amount cannot exceed authorized amount ตัดยอดเกินจากยอดที่อนุมัติไม่ได้   
71 Inquiry record not exist ไม่พบข้อมูล  
72 Reserved    
73 Reserved    
74 Different value than that used for PIN encryption errors การเข้ารหัส PIN ผิดพลาด  
75 Allowable PIN tries exceeded ใส่ PIN ผิดเกินจำนวนที่กำหนด  
76 Invalid credit card format หมายเลขบัตรเครดิตไม่ถูกต้อง  
77 Invalid expiry date format วันหมดอายุบัตรไม่ถูกต้อง  
78 Invalid three digits format เลขสามตัวท้ายบัตรไม่ถูกต้อง  
79 Invalid digital signature    
80 User Cancellation by closing internet browser ลูกค้ายกเลิกการทำรายการด้วยการปิดเบราเซอร์  
81 Unable to authenticate cardholder ไม่สามารถยืนยันผู้ถือบัตรได้  
82 CVV Validation Error / Count exceeds limit ข้อมูล CVV ไม่ถูกต้อง / เกินจำนวนครั้งที่กำหนด  
83 Reserved    
84 Time limit for pre-authorization reached เกินเวลาที่กำหนด  
85 Issuer system unavailable / No reason to decline พบข้อผิดพลาดขั่วคราวในการเชื่อมต่อระหว่างร้านและธนาคารผู้ออกบัตร  
86 ATM malfunction / Cannot verify PIN ไม่สามารถตรวจสอบ PIN ได้  
87 No envelope inserted ธนาคารปฎิเสธการชำระบัตร ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมกับธนาคารเจ้าของบัตร
88 Unable to dispense / Information not on file ไม่พบข้อมูล  
89 CVV verification failed (no pickup) การตรวจสอบ CVV ล้มเหลว  
90 Cut-off in progress อยู่ในขั้นตอนการคัทออฟ  
91 Card issuer unavailable / Issuer or Switch is Inoperativ ระบบของธนาคารผู้ออกบัตรไม่พร้อมให้บริการ ระบบธนาคารผู้ออกบัตรไม่สามารถอนุมัติวงเงินได้ 
92 Unable to route transaction ไม่สามารถกำหนดเส้นทางธุรกรรมได้ มักเกิดจากหมายเลขบัตรที่ใช้สำหรับทดสอบระบบ
93 Transaction cannot be completed ลูกค้าไม่ได้ทำรายการในเวลาที่กำหนด, ลูกค้าออกจากหน้าจ่ายเงินเเละไม่ชำระเงินต่อ  
94 Duplicate transmission รายการชำระเงินซ้ำ  
95 Reconcile error พบข้อผิดพลาดภายในเซิร์ฟเวอร์ ไม่สามารถตอบกลับคำขอได้ รายการผิดพลาดเนื่องจากไม่สามารถกระทบยอดได้
96 System malfunction / System error พบข้อผิดพลาดภายในเซิร์ฟเวอร์ ไม่สามารถตอบกลับคำขอได้ ระบบธนาคารไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ  
97 Reconciliation totals reset พบข้อผิดพลาดภายในเซิร์ฟเวอร์ ไม่สามารถตอบกลับคำขอได้  
98 MAC Error MAC พบข้อผิดพลาด  
99 System transaction fail  เกิดความผิดพลาดในการส่งผ่านข้อมูลระหว่างธนาคาร  

*รหัสอาจจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ