02-538-9089 (จ.-ส. 9-18 น.)

พฤติกรรมการจองโรงแรมของคนรุ่นใหม่ใน Gen Z 

22 มิ.ย. 23

พฤติกรรมการจองโรงแรมของคนรุ่นใหม่ใน Gen Z 

Gen Z เป็นกลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี 1995-2010 (อายุ 13-28 ปี) ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่โตอยู่ในยุคดิจิทัลและเทคโนโลยี และถ้าพูดถึงคนกลุ่มนี้ที่ถือว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่ ที่มีความคิดเป็นของตัวเองค่อนข้างสูง จะมีความต้องการมีพฤติกรรมการจองห้องพักที่แตกต่างจากคนรุ่นก่อนๆ แบบไหนบ้าง  เพื่อทางโรงแรมเองจะได้ปรับตัวปรับแนวทางถ้าต้องการเข้าถึงลูกค้ากลุ่ม Gen Z

 

การใช้โทรศัพท์มือถือ

Gen Z เป็นคนที่มีความสะดวกสบายกับการใช้โทรศัพท์มือถือมากกว่าคนรุ่นก่อน จึงมักจะใช้โทรศัพท์มือถือในการสำรวจข้อมูล และทำการจองห้องพัก โดยสามารถใช้แอปพลิเคชันที่รองรับการจองห้องพัก หรือจองห้องพักผ่านเว็บไซต์ รวมถึงช่องทางออนไลน์อื่นๆ

 

การเป็นลูกค้าตระกูลเดียวกัน

Gen Z มักจะใช้แนวคิด Family Sharing ซึ่งหมายถึงการใช้บัญชีผู้ใหญ่ในครอบครัวในการจองห้องพัก โดยเลือกจองห้องพักในรูปแบบที่ทำให้รวมเอาค่าใช้จ่ายทั้งหมดไว้ในบัญชีเดียวกัน ซึ่งสะดวกและประหยัดเวลาในการทำงานในกระบวนการจอง

 

การเป็นนักเดินทางต่อเนื่อง

Gen Z เป็นคนที่ชอบเดินทางและพบปะเพื่อนๆ จึงมักจะเลือกจองห้องพักในสถานที่ที่อยู่ใกล้กับจุดที่ต้องการไป อีกทั้งยังมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง

 

การใช้สื่อสังคมออนไลน์และรีวิว

Gen Z มักใช้โซเชียลมีเดียในการติดตามและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวและที่พัก อีกทั้งยังเป็นคนที่กล้าแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองได้พบเจอ โดยเป็นสิ่งที่สำคัญที่อย่างมากสำหรับคนอื่นๆในการตัดสินใจเลือกจองห้องพัก

 

การแบ่งปันข้อมูล

Gen Z เป็นกลุ่มคนที่มีความเชื่อมั่นในความสำคัญของการแบ่งปันและการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งส่งผลให้มีการแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางและการเข้าพักที่จะช่วยเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆ ด้วยการแบ่งปันเทคนิคในการเตรียมตัวก่อนเดินทางและการเลือกสถานที่ที่อยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวหรือสิ่งที่ต้องการไป

 

การคิดอย่างระบบ

Gen Z เป็นคนที่มีการคิดอย่างระบบเมื่อมีการเลือกจองห้องพัก ซึ่งจะมีการพิจารณาเชิงองค์รวมอย่างครบถ้วนก่อนจะตัดสินใจเลือกจอง สิ่งที่จะนำมาพิจารณาอาจเป็นราคาห้องพัก สิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงประสบการณ์ของผู้เคยเข้าพักในสถานที่ดังกล่าว