02-538-9089 (จ.-ส. 9-18 น.)

เทคนิค และตัวอย่างการตั้งราคาห้องพักโรงแรม

8 ม.ค. 24

เทคนิคการตั้งราคาขายห้องพัก ให้ได้รายได้ดีที่สุด

การตั้งราคาห้องพักโรงแรม เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางการตลาดที่สำคัญของธุรกิจโรงแรม การตั้งราคาที่ถูกต้องสามารถช่วยให้โรงแรมที่พักของคุณ เพิ่มรายได้ เพิ่มอัตราการเข้าพัก ร่วมถึงสร้างความแตกต่างแข่งขันกับโรงแรม-ที่พักคู่แข่ง

แล้วทำอย่างไร?

ให้ขายได้...

ให้ดึงดูดลูกค้า...

ให้ลูกค้าเลือกเรามากกว่าคู่แข่ง...

ทีนี้เรามาดูกันว่า จะมีปัจจัยอะไรบ้าง ในการตั้งราคาห้องพักโรงแรม-ที่พัก

ปัจจัยการตั้งราคาขายห้องพักโรงแรม-ที่พัก

  • ต้นทุน

ต้นทุนในการบริหารโรงแรม ได้แก่ ต้นทุนค่าเช่าพื้นที่ ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างพนักงาน ค่าการตลาด ผู้ประกอบการควรคำนวณต้นทุนทั้งหมดอย่างรอบคอบ เพื่อกำหนดราคาห้องพักให้เพียงพอต่อต้นทุนและสร้างกำไร

  • กำไรที่ต้องการ

ควรมี Minimum ของกำไรที่ต้องการ ต้องหากำไรในจุดที่ต่ำสุดที่รับได้ ให้เป็นแนวทางในการตั้งราคาขาย

  • ความต้องการ

โรงแรมที่พักควรศึกษาความต้องการห้องพักในบริเวณใกล้เคียง เพื่อกำหนดราคาห้องพักให้สอดคล้องกับความต้องการ หากอยู่ในพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวมาเป็นจำนวนมาก ก็ปรับราคาห้องพักให้สูงขึ้นได้

  • ปัจจัยด้านฤดูกาล

ความต้องการห้องพักจะแตกต่างกันไปในแต่ละฤดูกาล ในช่วงที่มีความต้องการห้องพักสูง เช่น เทศกาลท่องเที่ยว ผู้ประกอบการอาจปรับราคาห้องพักให้สูงขึ้นได้

  • ปัจจัยด้านสภาพเศรษฐกิจ

ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมมีผลต่อความต้องการห้องพักเช่นกัน ในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดี ผู้ประกอบการอาจปรับราคาห้องพักให้ลดลงได้

  • กลุ่มลูกค้า

คำนึงถึงโรงแรมที่พักว่าเป้าหมายเป็นกลุ่มลูกค้าระดับไหน มีกำลังซื้อมากน้อยเพียงใด 

  • คู่แข่ง

กำหนดราคาห้องพักให้สอดคล้องกับราคาห้องพักของโรงแรมคู่แข่งในบริเวณใกล้เคียง กลยุทธ์นี้มีข้อดีคือ ช่วยให้โรงแรมสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ แต่อาจทำให้ผู้ประกอบการขาดรายได้หากราคาห้องพักของคู่แข่งต่ำกว่า จึงต้องกลับไปมองกำไรในจุดต่ำสุดที่รับได้ด้วย

  • ตั้งราคาตามคุณค่าและความเป็นตัวตน

กำหนดราคาห้องพักโดยมองจาก  การกำหนดระดับโรงแรม คอนเซ็ปต์ที่สร้างตัวตนของที่พักว่าจะวางอยู่ในระดับไหน รวมถึงพิจารณาจากคุณค่าที่ลูกค้าได้รับเมื่อมาเข้าพัก

ตัวอย่างการตั้งราคา

หากคุณคือโรงแรมที่พักน้องใหม่ กำหนดราคาในรูปแบบ สร้างมูลค่าให้ตัวเอง ให้ลูกค้าผู้เข้าพักเกิดการรับรู้ถึงมูลค่าของโรงแรมที่พัก แน่นอนว่าไม่ควรเป็นราคาที่ต่ำจนเกินไป อาจจะกำหนดราคาที่บวกกำไรไว้ค่อนข้างสูง และเปิดตัวด้วยราคาที่ต่ำลงมาเพื่อดูดลูกค้า โดยคำนึงถึงกำไรในจุดต่ำสุดที่รับได้ โดยวิธีนี้ให้ใช้แค่ช่วงระยะเวลาหนึ่ง

ให้แสดงราคาเปรียบเทียบ อีกหนึ่งกลยุทธ์ดึงดูดการกดจองห้องพัก นั่นคือการให้ลูกค้าเห็นทั้งราคาปกติ และราคาโปรโมชั่นคู่กัน

ตั้งราคาแบบแพคเกจ รวมบริการเสริมจากโรงแรม เช่น รวมอาหารเช้า-เย็น รวมรถรับ-ส่ง หรือกิจกรรมอื่นในภายในโรงแรมที่พัก  นอกจากจะสะดวกกับลูกค้าที่ต้องการจองครั้งเดียว  ได้รับบริการหลายๆ อย่าง โรงแรมที่พักเอง ก็ยังได้รับประโยชน์จากการขายบริการเสริมอื่นๆ ได้อีกด้วย

 

การตั้งราคาห้องพักโรงแรมเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความรอบคอบและพิจารณาปัจจัยต่างๆ อย่างรอบด้าน โรงแรมที่พักควรศึกษาข้อมูลและเลือกกลยุทธ์การตั้งราคาห้องพักที่เหมาะสม รวมถึงจับตามองตลาดและคู่แข่งอยู่เสมอเพื่อดูแนวในการกำหนดราคา  และที่สำคัญอย่างยิ่ง เมื่อมีราคาขายที่ดีแล้ว ช่องทางในการโปรโมทก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญ