02-538-9089 (จ.-ส. 9-18 น.)

พฤติกรรมของกลุ่มนักท่องเที่ยว Digital Nomad

1 ก.พ. 24

 

นักท่องเที่ยวกลุ่ม Digital Nomad คือกลุ่มคนที่ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและอินเทอร์เน็ตในการทำงานและท่องเที่ยวพร้อมกัน เรียกว่าสามารถทำงานได้ทุกที่ในโลกที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม พวกเขายังคิดว่าการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ เป็นส่วนสำคัญของชีวิต โดยสามารถสรุปพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้ดังนี้

1. ความยืดหยุ่นในการทำงาน

นักท่องเที่ยว Digital Nomad เป็นกลุ่มคนที่มีความยืดหยุ่นในการทำงานมาก สามารถทำงานได้ทุกที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เช่น ร้านกาแฟ, โรงแรม, ห้องน้ำสาธารณะ หรือแม้ระหว่างทริปท่องเที่ยว 

2. การใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

การใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญของชีวิตประจำวันของนักท่องเที่ยว Digital Nomad เช่น การใช้แอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อค้นหาที่พัก, การจองตั๋วโดยสาร, และการวางแผนเส้นทาง นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคโนโลยีสื่อสาร เช่น ซอฟต์แวร์การสื่อสารออนไลน์ และโปรแกรมการประชุมทางอินเทอร์เน็ต เพื่อสื่อสารกับลูกค้าหรือทีมงาน

3. การสื่อสารและเชื่อมต่อกับชุมชน Digital Nomad

นักท่องเที่ยว Digital Nomad มีการเชื่อมต่อกับกลุ่มชุมชนออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ซึ่งชุมชนนี้สามารถช่วยให้พวกเขาสะดวกสบายในการท่องเที่ยวและทำงานได้มากยิ่งขึ้น นักท่องเที่ยว Digital Nomad ยังใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค, ไลน์, อินสตาแกรม หรือติ๊กต็อก เพื่อสร้างสัมพันธภาพและเชื่อมต่อกับคนชุมชน

4. การสนับสนุนท้องถิ่น

นักท่องเที่ยว Digital Nomad มักจะต้องสอบถามและศึกษาเกี่ยวกับสภาพการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจท้องถิ่นในสถานที่ที่พวกเขาพักอาศัย พวกเขาจะเลือกที่จะสนับสนุนกลุ่มท้องถิ่น เช่น การซื้อสินค้าและบริการจากร้านขายของท้องถิ่น และบางครั้งยังให้ความช่วยเหลือและเข้าร่วมกิจกรรมท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมให้เศรษฐกิจท้องถิ่นเจริญก้าวหน้า

5. ชีวิตสมดุล

นักท่องเที่ยว Digital Nomad มีความคล่องตัวในการสร้างชีวิตสมดุลระหว่างการท่องเที่ยวและการทำงาน พวกเขารู้จักจัดการเวลาและสามารถจัดการยืดหยุ่นกับสิ่งที่พวกเขาต้องการในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคนิคส่วนตัว เช่น การกำหนดเป้าหมายและการวางแผน ที่ช่วยให้พวกเขาสามารถทำงานและสนุกได้อย่างสมดุล