02-538-9089 (จ.-ส. 9-18 น.)

🌱🌱 ☁ การจัดการโรงแรม ด้วยแนวคิด ☁ 🌱🌱 ----- "ท่องเที่ยวแบบไร้คาร์บอน" -----

24 ม.ค. 24

 

การท่องเที่ยวแบบไร้คาร์บอนเป็นแนวทางท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง โรงแรมสามารถนำแนวคิดนี้มาใช้ในการดูแลสิ่งแวดล้อมในการดำเนินกิจการที่พักได้ดังนี้

การใช้พลังงานไฟฟ้า

เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงาน เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบประหยัดไฟ, มีการใช้พลังงานทดแทน เช่น ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการทำไฟฟ้า และนำเทคโนโลยีหรือระบบเข้ามาช่วย เช่น ระบบเปิด-ปิดไฟด้วยคีย์การ์ด ตัดไฟเมื่อดึงคีย์การ์ดออก

การบริหารจัดการน้ำ

จัดทำบ่อพักน้ำ บำบัดน้ำเสีย ไม่ปล่อยน้ำเสียสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ, มีการกักเก็บน้ำ เช่น น้ำฝน เพื่อนำไปใช้ในโรงแรม หรือการนำน้ำทิ้งที่บำบัดแล้วมาใช้ในการทำสวน รดน้ำต้นไม้

การบริหารจัดการขยะ

สร้างระบบการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพในโรงแรม ใช้วิธีการกำจัดขยะอย่างเหมาะสม การแยกขยะเพื่อนำไปรีไซเคิล หรือแยกเศษอาหารไปทำปุ๋ยชีวภาพ 

ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรท้องถิ่น

สนับสนุนและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรท้องถิ่น เช่น การใช้วัตถุดิบที่ผลิตในพื้นที่ใกล้เคียง หรือการสนับสนุนธุรกิจท้องถิ่น เพื่อลดระยะทางและลดการใช้น้ำมันในขั้นตอนการขนส่ง

การหลีกเลี่ยงการใช้พลาสติก

ลดหรือเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกในโรงแรม เปลี่ยนมาใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น บรรจุแชมพู, ครีมอาบน้ำ ลงในขวดเซรามิกที่สามารถเติมได้ 

สนับสนุนกิจกรรมท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ

เช่น มีบริการเช่า/ยืมจักรยานปั่นเที่ยวชมเมือง, เมนูอาหารที่ทำจากผักที่ชาวบ้านปลูกหรือวัตถุดิบในท้องถิ่น, คาเฟ่ที่มีส่วนลดให้เมื่อนำแก้วมาเอง

โดยการทำตามแนวทางเหล่านี้ โรงแรมจะกลายเป็นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวแบบไร้คาร์บอน และสามารถดึงดูดลูกค้าที่มีความสนใจในการเลือกท่องเที่ยวแบบไร้คาร์บอนได้อีกด้วย