02-538-9089 (จ.-ส. 9-18 น.)

RoomScope ได้รับรางวัลชนะเลิศ “โดดเด่นด้านธุรกิจออนไลน์” จากการประกวด SME Thailand Inno Awards 2015

23 ก.ย. 15

ตอกย้ำความเป็นนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ของระบบจอง RoomScope เราภูมิใจที่ได้สร้างสรรค์ผลงานที่ดี เป็นที่ยอมรับ และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อยอดให้ระบบของเราสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

 


คุณดนุชพงศ์ เศวตศิลา บอสของเรา รับรางวัลจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ดร.อรรชกา สีบุญเรือง

 


ถ่ายรูปร่วมกับผู้ชนะในสาขาอื่นๆ

 


บูทแนะนำ

 

ผู้ที่ได้รับรางวัลสาขาอื่นๆ

 


รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

 

ขอขอบคุณนิตยสาร SME Thailand และ KBank ที่ได้จัดงานดีๆ แบบนี้และเปิดโอกาสให้ SME ได้มีเวทีในการแสดงผลงาน ขอบคุณครับ