02-538-9089 (จ.-ส. 9-18 น.)

การปฐมพยาบาลโรคลมแดดหรือฮีทสโตรก

21 มี.ค. 24

 

          โรคลมแดด ลมร้อน หรือฮีทสโตรค (Heat Stroke) คือ ภาวะที่ร่างกายไม่สามารถควบคุมระดับความร้อนภายในได้ ทำให้อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้น โดยสาเหตุอาจเกิดขึ้นจากการออกกำลังกายในขณะที่อุณหภูมิร้อนจัด การดื่มน้ำไม่เพียงพอ หรืออยู่ในพื้นที่ร้อนชื้นนานเกินไป การถ่ายเทของอากาศไม่ดี โดยสามารถสังเกตอาการเบื้องต้นของสัญญาณโรคนี้ได้จาก มีอาการปวดศรีษะ คลื่นไส้ อาเจียน หน้ามือ เพ้อ ชัก ไม่รู้สึกตัว หัวใจเต้นเร็ว ผิดจังหวะ หายใจหอบถี่ ซึ่งมีความจำเป็นที่ต้องได้รับการช่วยเหลือภายใน 2 ชั่วโมง มิเช่นนั้นจะมีผลกระทบต่อหัวใจ สมอง ไต และกล้ามเนื้อ ซึ่งหากไม่ได้รับการช่วยเหลือ อย่างทันท่วงที อาจเสียชีวิตได้

ด้วยสภาพอากาศของประเทศไทยในช่วงฤดูร้อน ที่มีแต่จะร้อนขึ้น ทำให้เราอาจพบเจอกับผู้ที่เป็นโรคลมแดด หรือฮีทสโตรกได้บ่อยขึ้น และหากพบอาการเหล่านี้เกิดขึ้นกับแขกที่มาพักที่โรงแรมของเรา หรือแม้แต่กับคนใกล้ตัว หรือเพื่อนร่วมงาน เราควรมีวิธีการรับมือ กับสถานการณ์อย่างทันท่วงที โดย RoomScope ขอสรุปขั้นตอนการปฐมพยาบาลโรคลมแดด หรือฮีทสโตรกให้ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1: ย้ายผู้ป่วยไปยังที่ร่มและเย็น

 • พาผู้ป่วยเข้าไปในอาคารที่มีเครื่องปรับอากาศหรือที่ร่ม
 • ถอดเสื้อผ้าที่ไม่จำเป็นออกเพื่อระบายความร้อน

ขั้นตอนที่ 2: ระบายความร้อนให้ร่างกาย

 • ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นหรือน้ำแข็งประคบที่คอ รักแร้ และขาหนีบ
 • ให้ผู้ป่วยจิบน้ำเปล่าหรือเกลือแร่ทีละน้อย
 • หากมีพัดลมหรือเครื่องปรับอากาศ ให้เปิดเพื่อช่วยระบายความร้อน

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบสัญญาณชีพ

 • ตรวจสอบอุณหภูมิร่างกายโดยใช้ปรอทวัดไข้
 • ตรวจสอบชีพจรและการหายใจ
 • หากอุณหภูมิร่างกายสูงเกิน 40 องศาเซลเซียส ให้รีบโทรเรียกรถพยาบาล

ขั้นตอนที่ 4: ให้การดูแลเพิ่มเติม

 • หากผู้ป่วยมีอาการสับสน ชัก หรือหมดสติ ให้รีบโทรเรียกรถพยาบาล
 • หากผู้ป่วยมีอาการกล้ามเนื้อเป็นตะคริว ให้ยืดกล้ามเนื้อเบาๆ
 • ให้ผู้ป่วยพักผ่อนในที่เย็นจนกว่าอาการจะดีขึ้น

ข้อควรระวัง

 • อย่าใช้น้ำเย็นจัดหรือน้ำแข็งประคบโดยตรงที่ผิวหนัง เพราะอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ
 • อย่าให้ผู้ป่วยดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือคาเฟอีน เพราะจะทำให้ร่างกายขาดน้ำ
 • อย่าให้ผู้ป่วยออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมหนักๆ จนกว่าอาการจะดีขึ้น
 • หากอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง ให้รีบโทรเรียกรถพยาบาลทันที