Blog

เพิ่มการตั้งค่าให้ลูกค้ายอมรับ "ข้อกำหนด" ของโรงแรมก่อนทำการจอง

2 ก.พ. 18

ในบางโรงแรมที่อาจจะพบปัญหาลูกค้าไม่ค่อยเคารพสิทธิตามที่โรงแรมกำหนดไว้ ฟีเจอร์นี้จะช่วยให้โรงแรมมีข้อโต้แย้งที่หนักแน่นเมื่อลูกค้าละเมิดสิทธิ โดยกำหนดให้ลูกค้าต้องทำการยอมรับเงิื่อนไขก่อนเท่านั้นถึงจะสามารถทำจองห้องพักได้

การเข้าจัดการ

ใช้เมนู ข้อมูลโรงแรม เลื่อนมายังส่วน ข้อกำหนด

 

เลือกเช็คบ๊อกซ์

 

 เมื่อลูกค้าทำจองก่อนชำระเงินจะมีรายละเอียดให้ลูกค้ายอมรับก่อน

หมายเหตุควรทราบ

  • หากโรงแรมรองรับ 2 ภาษา ต้องทำใส่ข้อมูลแต่ละภาษาให้ถูกต้อง เช่น ไม่ควรใช้ภาษาไทยในช่องภาษาอังกฤษ เพราะอาจทำให้ลูกค้าต่างชาติงงว่าต้องยอมรับอะไร หากยังไม่มีข้อมูลในภาษาไหนก็สามารถเว้นว่างได้ ระบบจะไม่นำไปแสดงให้ลูกค้ายอมรับ
  • ควรเขียนเงื่อนไขเป็นข้อๆ ให้อ่านง่าย
  • การกำหนดแบบนี้ใช้ได้เฉพาะลูกค้าที่ทำจองเข้ามาเองเท่านั้น หากต้องการให้ลูกค้าที่โรงแรมทำบุ๊คให้ทราบข้อกำหนด ให้ใช้การแนบไฟล์ PDF ไปกับอีเมล์เรียกชำระเงินหรืออีเมล์ยืนยันการจองแทน
  • ต้องเข้าใจว่าการกำหนดเงื่อนไขที่มากเกินไปอาจเป็นผลให้ลูกค้าลังเลที่จะจองได้