02-538-9089 (จ.-ส. 9-18 น.)

อัปเดตระบบ มิ.ย. 21

7 มิ.ย. 21

ปรับ UI สำหรับ Desktop ให้กว้างขึ้น

  • ขยายความกว้างของหน้าปฏิทินโหมดรายเดือนให้เห็นครอบคลุมทั้ง 30 วัน

ปรับ UI หน้าปฏิทิน (Desktop และมือถือ)

  • คอลัมน์แรกแคบลงเพื่อให้เห็นวันในปฏิทินเพิ่มขึ้น
  • ปรับ Animation เวลาเลื่อนจอขึ้น-ลง/ซ้าย-ขวา ให้ smooth ขึ้น

รายงาน

  • เพิ่มรายงานอัตราการจอง แสดงผลในรูปแบบเปอร์เซ็นการจอง รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คู่มืออัตราการจอง