02-538-9089 (จ.-ส. 9-18 น.)

อัตราการจอง

เข้าดูรายงานที่เมนู รายงานอัตราการจอง

สรุปการจองเป็นการสรุปจำนวนรูมไนท์ที่ลูกค้าจองของแต่ละประเภทห้องตามช่วงเวลาที่เลือก โรงแรมสามารถเลือกดูสรุปเป็นแบบ รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน ได้ตามสะดวก และเป็นข้อมูลแบบเรียลไทม์

 

 

จำนวนรูมไนท์ คิดจากจำนวนคืนที่มีการจองไปทั้งหมดของห้องประเภทนั้นในช่วงเวลาที่กำหนด ตัวอย่างเช่นในรูป
 
  • เป็นการสรุปรายเดือน
  • ห้องสแตนดาร์ด มี 8 ห้อง เพราะฉะนั้นเดือน มิ.ย. จำนวนรูมไนท์ทั้งหมดจะเป็น 30 x 8 = 240 รูมไนท์
  • เดือน มิ.ย. ห้องสแตนดาร์ด มีการเข้าพัก 143 รูมไนท์ คิดเป็น 59.58% ของจำนวนรูมไนท์ที่มีทั้งหมด