02-538-9089 (จ.-ส. 9-18 น.)

เพิ่มระบบช่วยแจ้งผู้เข้าพักตาม พรบ.โรงแรม (ร.ร. 4) และอัปเดตอื่นๆ

21 ก.พ. 18

ระบบช่วยแจ้งผู้เข้าพัก

เป็นการพัฒนาต่อยอดจากระบบช่วยแจ้งผู้เข้าพักชาวต่างด้าวที่ได้เพิ่มเติมเข้าไปในเดือนที่ผ่านมา เราออกแบบให้โรงแรมกรอกข้อมูลเพียงครั้งเดียวเพื่อนำไปใช้ส่งทั้ง ร.ร. 4 (กรมการปกครอง) และ ตม. 30 (สตม.) 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คู่มือการใช้งาน

 

การไม่แจ้งผู้เข้าพักอาจทำให้ถูกปรับ อ้างอิงตาม พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 และ พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

อัพเดทอื่น ๆ

 • Extranet (BackOffice)
   
  • เพิ่มเติม - เพิ่มสิทธิ "ดูสรุปการเงิน" เพื่อให้โรงแรมสามารถกันไม่ให้พนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องดูข้อมูลสรุปการเงินได้
  • เพิ่มเติม - ปรับปรุงหน้ากำหนดสิทธิการเข้าถึงของแต่ละผู้ใช้ให้ดูง่ายขึ้น รวมถึงการปรับปรุงด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดมากขึ้น
  • เพิ่มเติม - การคืนเงินโดยการโอนเงิน หากมีการแนบสลิปส่งให้ลูกค้า สลิปนี้จะถูกแนบเก็บไว้ในไฟล์แนบของบุ๊คกิ้งด้วย
    
 • Booking Engine
   
  • แก้ไข - กรณียกเลิกรายการจองหรือเปลี่ยนแปลงแล้วมีการชาร์จเกิดขึ้น ระบบไม่บันทึกค่าชาร์จ ทำให้สรุปเงินดูคลาดเคลื่อน
  • แก้ไข - กรณีลดวันเข้าพักที่ตรงกับนโยบายชาร์จเต็ม แก้ไขจากการชาร์จเต็มทั้งช่วงทั้งที่ยกเลิกและไม่ถูกยกเลิก เป็นให้ชาร์จเฉพาะวันที่ยกเลิก
  • แก้ไข - เปลี่ยนคำพูดรายการในรถเข็นจาก "เข้าสู่ขั้นตอนการเช็คเอาท์" เป็น "ชำระเงิน" เพื่อป้องกันการสับสน
  • เพิ่มเติม - เพิ่มข้อความแจ้งเตือนการเลือกจำนวนผู้เข้าพัก เพื่อให้มีข้อโต้แย้งที่หนักแน่นกับลูกค้าได้ในกรณีที่มีการเข้าพักไม่ตรงกับที่จอง
    
  • เพิ่มเติม - นโยบายการเปลี่ยนแปลงและยกเลิก เพิ่มข้อความ "ไม่เข้าพักถูกชาร์จเต็ม" จะได้ไม่ต้องตีความเพิ่มเติม