Manual
เริ่มต้นการใช้ บัญชีผู้ใช้ โรงแรม รับชำระเงิน ห้องพัก เรทราคา โปรโมชั่น ปฏิทินการจอง จัดการการจอง การแจ้งผู้เข้าพัก งานบัญชี รายงาน ติดตั้งปุ่มจอง ภาคผนวก

การแจ้งผู้เข้าพัก (ร.ร. 4) และแจ้งที่พักชาวต่างชาติ (ตม. 30)

การเข้าใช้งาน

บัญชีผู้ใช้ต้องมีสิทธิใช้งานระบบ "แจ้งผู้เข้าพัก" จึงจะสามารถเข้าใช้งานระบบนี้ได้

ใช้เมนู บุ๊คกิ้งแจ้งผู้เข้าพัก

 

หน้ารวมรายการตามการกรองข้อมูล

การกรองข้อมูล

ข้อมูลที่แสดงหลังจากเลือกตัวกรองแล้ว จะแสดงรายชื่อลูกค้าที่ได้เพิ่มข้อมูลไว้แล้วและยังเข้าพักอยู่ในช่วงวันที่เลือก เช่น หากเลือก วันเข้าพัก 5 ก.พ. 2018 - 6 ก.พ. 2018 ลูกค้าที่เช็คอินวันที่ 4 ก.พ. 2018 แต่ยังไม่เช็คเอาท์ จะถูกแสดงในรายการด้วย แต่จะอยู่ในกลุ่มที่เช็คอินวันที่ 4 ก.พ. 2018

 

ตัวกรองข้อมูล

 

รายการจะถูกกรุ๊ปข้อมูลตามวันที่เข้าพัก

 

การเพิ่มข้อมูล

 

การเพิ่มข้อมูลผู้เข้าพักเพื่อเตรียมออกรายงานสามารถทำได้ 2 วิธี คือ

 1. เพิ่มผู้เข้าพัก (โดยไม่อ้างอิงกับบุ๊คกิ้ง)
  เป็นการเพิ่มโดยไม่อ้างอิงกับข้อมูลบุ๊คกิ้งในระบบ โดยการเลือกวันและห้องที่ต้องการแจ้งผู้เข้าพัก แต่จะเลือกได้เฉพาะห้องที่ว่างอยู่ในช่วงเวลาที่เลือกเท่านั้น

  การใช้งาน
  คลิกที่ปุ่ม เพิ่มผู้เข้าพัก ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับเลือกวันเข้าพักและห้องที่ต้องการแจ้ง
   
  1. เลือกวันเข้าพักและประเภทห้องเพื่อดูห้องที่ว่าง
  2. เลือกหมายเลขห้อง
  3. กดปุ่ม ถัดไป → แล้ว กรอกข้อมูลแจ้งผู้เข้าพัก
    
    
   หน้าจอเพิ่มผู้เข้าพัก


     
 2. เพิ่มจากบุ๊คกิ้ง
  เป็นการเพิ่มโดยการเลือกจากบุ๊คกิ้งที่มีอยู่แล้วทั้งในแบบ จองด่วน หรือ จองเต็ม สามารถเพิ่มได้ครั้งละ 1 บุ๊คกิ้ง ระบบจะเตรียมข้อมูลเบื้องต้นตามจำนวนรายการของบุ๊คกิ้งที่เลือก (เฉพาะรายการที่เช็คอินวันเดียวกัน)
    

  การใช้งาน
  คลิกที่ปุ่ม เพิ่มจากบุ๊คกิ้ง ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับเลือกรายการบุ๊คกิ้ง

  1. เลือกวันที่เข้าพักเพื่อดูรายการบุ๊คกิ้ง
  2. เลือกบุ๊คกิ้งที่ต้องการ
  3. คลิกปุ่ม ถัดไป → กรอกข้อมูลแจ้งผู้เข้าพัก

   หน้าจอเพิ่มผู้เข้าพักจากบุ๊คกิ้ง
    

 

การกรอกข้อมูล

การกรอกข้อมูลจะเหมือนกับทั้ง 2 วิธี สามารถเพิ่ม/ลบผู้เข้าพักในแต่ละห้องได้ และหากเป็นชาวต่างชาติก็จะมีข้อมูลให้กรอกเพิ่มสำหรับแจ้ง สตม. โดยอัตโนมัติ

 

หน้าจอกรอกข้อมูลแจ้งผู้เข้าพัก

 

ข้อมูลสำหรับชาวต่างชาติเพื่อแจ้ง สตม. (ตม. 30)

 

ลบผู้เข้าพักได้หากไม่ใช่ผู้เข้าพักท่านแรกของแต่ละรายการ

 

หมายเหตุ:

การเพิ่มข้อมูลจากบุ๊คกิ้ง ระบบจะเตรียมข้อมูลเบื้องต้นตามข้อมูลผู้เข้าพักที่ถูกระบุไว้ในบุ๊คขณะจอง ในกรณีที่มีผู้เข้าพักร่วมที่เป็นชาวต่างชาตินอกเหนือจากที่ระบุไว้ สามารถเพิ่มผู้เข้าพักได้ โดยการกดปุ่ม เพิ่มผู้เข้าพักสำหรับห้องนี้ ที่อยู่ด้านล่างของรายการ

ทั้งนี้ การเพิ่มผู้เข้าพักในส่วนนี้ไม่มีผลกับข้อมูลการจองแต่อย่างใด

การแก้ไขและการลบข้อมูล

 • การแก้ไขข้อมูล

ทำได้โดยการคลิกที่ไอคอน ระบบจะแสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลเหมือนหน้าจอเพิ่มข้อมูล แต่จะไม่สามารถเพิ่มลบผู้เข้าพักได้

 • การลบข้อมูล

สามารถลบข้อมูลได้โดยการคลิกไอคอน หรือเลือกรายการที่ต้องการลบแล้วกดปุ่ม ลบ เพื่อลบรายการที่เลือกไว้ ระบบจะแจ้งข้อความเตือนการลบข้อมูลก่อนทำการลบ

 

ดาวน์โหลดรายงาน

เป็นการดาวน์โหลดไฟล์ในรูปแบบ Microsoft Excel ซึ่งเป็นแบบฟอร์มรายงานที่ถูกต้องตามที่ราชการกำหนด โดยเริ่มต้นจากการเลือกช่วงของวันที่ต้องการออกรายงาน หากไม่เลือกรายการใดเลย (ปุ่มเช็คบ๊อกซ์ด้านหน้า) จะหมายถึงเลือกทุกรายการ

การดาวน์โหลดจะแยกเป็น 2 แบบฟอร์ม คือ

 1. ร.ร. 4
  สำหรับแจ้งกรมการปกครอง โดยการแจ้งทางไปรณีย์หรือแจ้งด้วยตัวเองที่กรมการปกครองในพื้นที่
 2. ตม. 30
  สำหรับแจ้งผ่านระบบแจ้งที่พักสำหรับสถานประกอบการของ สตม.

 

หลังจากดาวน์โหลดแล้ว ระบบจะขึ้นข้อความถามว่า "คุณต้องการบันทึกเป็นผู้พิมพ์รายงานหรือไม่" ถ้าตอบ "ใช่" ระบบจะบันทึกผู้ใช้เป็นคนพิมพ์รายงาน

การดาวน์โหลดทั้ง 2 แบบจะได้เป็นไฟล์ Microsoft Excel หากกรองข้อมูลหลายวันจะรวมไฟล์ของแต่ละวันในไฟล์ .zip (เป็นรายงานประจำวัน)

 

ปุ่มสำหรับดาวน์โหลด