02-538-9089 (จ.-ส. 9-18 น.)

แผนพัฒนา Booking Engine และ Extranet ปี 2018

8 ม.ค. 18

ที่ RoomScope เราพยามยามทำการปรับปรุงระบบให้ดีขึ้นอยู่เสมอ ในปี 2018 นี้ทางทีมงานพัฒนาได้วางแผนพัฒนาระบบบริการให้ดีขึ้นโดยรวบรวมขึ้นมาจากความต้องการของโรงแรม สรุปเป็นหัวข้อหลักๆ ได้ดังนี้

ระบบแจ้งที่พักของคนต่างด้าว

รายการนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 38 ระบุให้โรงแรมที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงแรม นำส่งข้อมูลผู้เข้าพักชาวต่างด้าวภายใน 24 ชม. ระบบนี้จะช่วยให้โรงแรมนำข้อมูลผู้เข้าพักในรายการจองมาเป็นข้อมูลและ Export มาในรูปแบบ Excel เพิ่มความสะดวกในการแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้กับทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รวมทั้งการตรวจสอบภายในของโรงแรมเองด้วย

ระบบออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีฯ

รายการนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

หนึ่งในระบบที่มีการรีเควสขอมามากที่สุด ด้วยระบบนี้โรงแรมสามารถออกใบเสร็จหรือใบกำกับให้กับลูกค้าทั้งแบบมี VAT หรือไม่มี VAT รวมทั้งยังสามารถเพิ่มรายการอื่นๆ นอกเหนือจากค่าบริการห้องพักได้ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ทั้งนี้รายการที่จะออกบิลไม่จำเป็นต้องผูกกับรายการจองของลูกค้าแต่อย่างใด

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานปฏิทินและบุ๊คกิ้ง

ถึงแม้ว่าปฎิทินการจองของเราจะใช้งานได้ง่ายอยู่แล้ว แต่ก็ยังมีจุดที่สามารถเพิ่มให้ทุกอย่างมีความสะดวกขึ้น เช่น การลากวางเปลี่ยนห้องเปลี่ยนวันได้อิสระมากขึ้นไม่ว่ารายการจองจะเป็นประเภทไหน

ในส่วนของหน้าบุ๊คกิ้ง เราจะเพิ่มความสะดวกในการเพิ่มบริการเสริมในแบบพิเศษโดยไม่ต้องอ้างอิงบริการที่มีอยู่ปัจจุบัน เพิ่มความสามารถในการ เพิ่ม/ย้าย/ก๊อปปี้/ลบ การจองแต่ละรายการได้

ระบบลูกค้า

เราจะช่วยให้โรงแรมสามารถจัดระเบียบลูกค้าที่เป็นลักษณะ Partner หรือ Agent ได้สะดวกขึ้น เพื่อความสะดวกในการเรียกดูข้อมูลสรุปของลูกค้าแต่ละราย เช่น ประวัติการจอง การชำระเงิน การติดต่อ ยอดขาย เป็นต้น

ระบบคูปองส่วน/โวเชอร์

ระบบคูปองจะช่วยให้โรงแรมทำการตลาดได้ง่ายขึ้น คูปองที่จะออกสามารถลดในลักษณะเป็นเปอร์เซ็นต์ เป็นจำนวนเงิน เป็นห้องพัก เป็นจำนวนคืน และกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ได้ครบถ้วน เช่น กำหนดวันใช้ จำนวนครั้งที่ใช้ วันที่เข้าพัก

ในส่วนของระบบโวเชอร์ โรงแรมสามารถจัดทำโวเชอร์ออกมาเพื่อพิมพ์และนำไปขายในงานหรือช่องทางต่างๆ ได้ ลูกค้าสามารถนำโวเชอร์มาใช้จองออนไลน์ได้ด้วยตัวเอง

 

นอกจากระบบหลักๆ ที่เราวางแผนไว้ยังมีการพัฒนาย่อยๆ อีกหลายรายการ เช่น เพิ่มรายงานให้ครบมากขึ้น และอื่นๆ ทั้งนี้หากโรงแรมใดมีข้อเสนอแนะ หรือความต้องการในระบบไหน อย่างไร สามารถเสนอให้ทาง RoomScope ได้ครับ ทางทีมพัฒนายินดีที่จะรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าทุกท่านเพื่อให้โรงแรมได้ใช้ระบบของเราอย่างคุ้มค่าที่สุด

สวัสดีปีใหม่ 2018 ครับ!