Manual
เริ่มต้นการใช้ บัญชีผู้ใช้ โรงแรม รับชำระเงิน ห้องพัก เรทราคา โปรโมชั่น ปฏิทินการจอง จัดการการจอง งานบัญชี รายงาน ติดตั้งปุ่มจอง ภาคผนวก

เข้าระบบ

ไปยัง extranet.roomscope.com กรอกข้อมูลอีเมล์และรหัสผ่านที่ได้รับจากเรา หากยังไม่ได้สมัคร กรุณาติดต่อ 02-538-9089 หรือ LINE: @roomscope

กังวลเรื่องความปลอดภัย?

ระบบของ RoomScope เข้ารหัสการส่งผ่านข้อมูลทุกหน้าทั้งระบบด้วยมาตรฐานความปลอดภัยล่าสุด โรงแรมสามารถมั่นใจในความปลอดภัยได้ 100% เต็ม