02-538-9089 (จ.-ส. 9-18 น.)

ใบเสนอราคา ระบบโรงแรม RoomScope

การเข้าจัดการ

ใช้เมนู บัญชี แท็บ ใบเสนอราคา

 

หน้ารวมรายการ

 

การเพิ่มใบเเสนอราคา

สามารถทำได้ 2 วิธี

  1. เพิ่มจากหน้ารวมโดยการคลิกที่ปุ่ม เพิ่ม
     

  2. เพิ่มจากรายการจองโดยการคลิกปุ่ม ออกใบเสนอราคา ในหน้ารายละเอียดบุ๊คกิ้ง ระบบจะนำข้อมูลการจองมากรอกให้อัตโนมัติ
     

 

เมื่อกดเพิ่มหรือออกใบเสนอราคาระบบจะแสดงข้อมูลให้สามารถปรับแต่งได้ทุกส่วน

เมื่อกดบันทึก ระบบจะนำรายการใหม่นี้ไปแสดงในรายการพร้อมให้ดาวน์โหลดไปใช้งาน (PDF)