02-538-9089 (จ.-ส. 9-18 น.)

ทำความเข้าใจ “ห้องพัก” เบื้องต้น

RoomScope แบ่งห้องพักเป็น 2 ลำดับชั้น คือ แบบประเภทห้อง (Room Type) และแบบหมายเลขห้อง (Room Number)  ห้องแบบหมายเลขห้องจะอยู่ภายใต้ประเภทห้องใดห้องหนึ่งดังความสัมพันธ์แบบง่ายๆ ดังรูป

 

การสืบทอดข้อมูล

ระบบของเราอนุญาตให้โรงแรมสามารถลงข้อมูลได้ทุกลำดับชั้นทั้งประเภทห้อง และหมายเลขห้อง นั่นหมายความว่าโรงแรมสามารถระบุไปได้เลยว่า ห้อง 1 มีรูปอะไร เตียงอะไร หรือห้อง 2 มีรูปอะไร เตียงอะไร ช่วยให้ระบบจองนำเสนอข้อมูลให้ลูกค้าได้ถูกต้อง และเลือกห้องให้ลูกค้าได้อย่างแม่นยำ

อย่างไรก็ตาม มีหลายๆ กรณีที่ห้องแต่ละห้องในประเภทเดียวกันไม่มีข้อมูลที่แตกต่างกัน รูปเหมือนกัน วิวเหมือนกัน เตียงเหมือนกัน โรงแรมสามารถลงข้อมูลเพียงครั้งเดียวในประเภทห้อง แล้วเวลาแสดงข้อมูลของหมายเลขห้องระบบจะสืบทอดข้อมูลมาจากประเภทห้องให้เอง

ในกรณีที่มีบางห้องอาจไม่เหมือนกันซะทีเดียว เช่น ห้อง 1 เตียง King Bed ห้อง 2 เตียง Twin Bed แต่ข้อมูลอื่นๆ เหมือนกัน ก็ลงข้อมูลเฉพาะเตียงในหมายเลขห้อง ส่วนข้อมูลอื่นๆ ที่เหมือนกันระบบจะสืบทอดข้อมูลมาจากประเภทห้องให้เอง หรือถ้าห้องส่วนใหญ่เป็นเตียง King Bed มีแค่ห้องเดียวที่เป็น Twin Bed เราสามารถระบุเตียง King Bed ในประเภทห้อง และไประบุเตียง Twin Bed เฉพาะหมายเลขห้องที่เกี่ยวข้อง

บริการแต่ละประเภทอาจลงข้อมูลได้ไม่เท่ากัน

ด้วยลักษณะบริการ เช่น Booking Engine Premium ที่มีการจองแบบเลย์เอาท์ ลูกค้าสามารถรีเควสหมายเลขห้องได้ เพราะฉะนั้นการลงข้อมูลก็ควรจะใช้ความสามารถนี้อย่างเต็มที่และลงข้อมูลให้ละเอียดในแต่ละหมายเลขห้องเพื่อลดข้อพิพาท

ส่วน Booking Engine Standard ลูกค้าจะไม่เห็นหมายเลขห้องอยู่แล้ว ก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องใส่ข้อมูลในระดับนี้นอกจากประเภทเตียงเพื่อช่วยให้ระบบจัดห้องให้ลูกค้าได้ตรงเมื่อมีการจอง

จำนวนห้องที่เปิดใช้งานได้ขึ้นอยู่กับแพลนที่โรงแรมใช้

RoomScope คิดค่าบริการตามจำนวนห้องเป็นลำดับขั้นเหมือนที่ระบุไว้ในส่วนของราคา หรือตามที่ตกลงตอนเสนอราคา หากโรงแรมเปิดใช้งานห้องพักถึงจำนวนสูงสุดแล้วจะไม่สามารถเปิดเพิ่มได้อีกจนกว่าจะติดต่อเราให้อัพเกรดแพลน