02-538-9089 (จ.-ส. 9-18 น.)

เรทราคา


เรทราคา ก็คือ ราคาห้องที่จะชาร์จจากลูกค้าตามเงื่อนไขการเข้าพักต่างๆ เช่น เข้าพักช่วงเวลาไหน จำนวนผู้เข้าพักเท่าไหร่ ประเภทเรทอะไร ห้องอะไร เป็นต้น

การเข้าจัดการ

จากแผนผังด้านบนจะเห็นว่า ก่อนที่โรงแรมจะสามารถกรอกเรทราคาได้ จะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ให้ครบถ้วนเสียก่อน

 1. ห้องพัก
  ต้องมีประเภทห้องและในประเภทห้องต้องเพิ่มจำนวนผู้เข้าพักที่อนุญาตให้เข้าพักอย่างครบถ้วน เช่น ผู้ใหญ่ 2 ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1 ผู้ใหญ่ 3 มีเตียงเสริม (ดูในจัดการห้องพัก)
   
 2. ซีซั่น
  ต้องมีซีซั่นและซีซั่นนั้นต้องมีช่วงเวลาอย่างน้อย 1 ช่วง (ดูในกลุ่มซีซั่นและซีซั่น)
   
 3. ประเภทเรท
  ต้องมีประเภทเรทอย่างน้อย 1 ประเภท (ดูในประเภทเรท)

 

เมนู ข้อมูลเรทราคา → ตั้งค่า เลือก เรทราคา หากโรงแรมมีข้อมูลครบตามเงื่อนไขข้างต้น ระบบจะแสดงตารางที่ถูกปรับแต่งจากข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาเป็นในรูปแบบที่กรอกเรทราคาได้ง่ายดังรูป

 

 

การกรอกราคา

ให้คลิกที่แต่ละช่อง ค่าที่แสดงอยู่จะเปลี่ยนเป็นช่องที่สามารถกรอกตัวเลขได้ การกด Enter หรือ คลิกเมาส์ที่อื่นจะเป็นการบันทึกโดยอัตโนมัติ ดังตัวอย่างนี้

 • ตัวอย่างที่ 1
   


  สำหรับช่องที่เห็นดังรูป จะหมายถึงเรากำลังกรอกราคาตามเงื่อนไขดังนี้
   
  1. ห้อง Standard
  2. ช่วง High ซีซั่น ที่ครอบคลุม 1 ต.ค. - 24 ธ.ค. 17 และ 8 ม.ค. - 31 มี.ค. 18
  3. เรทประเภท ปกติ
  4. สำหรับเข้าพัก วันธรรมดา
  5. กำหนดผู้เข้าไม่เกิน ผู้ใหญ่ 2 ท่าน โดยไม่มีเตียงเสริม
    
 • ตัวอย่างที่ 2


   
  สำหรับช่องที่เห็นดังรูป จะหมายถึงเรากำลังกรอกราคาตามเงื่อนไขดังนี้
   
  • ห้อง Standard
  • ช่วง High ซีซั่น ที่ครอบคลุม 1 ต.ค. - 24 ธ.ค. 17 และ 8 ม.ค. - 31 มี.ค. 18
  • เรทประเภท ปกติ
  • สำหรับเข้าพัก วันสุดสัปดาห์
  • กำหนดผู้เข้าไม่เกิน ผู้ใหญ่ 3 ท่าน โดยมีเตียงเสริม 1 เตียง

การลบราคา

ให้คลิกที่ช่องที่ต้องการลบราคา แล้วลบตัวเลขออกทั้งหมด กด Enter หรือ คลิกที่ส่วนอื่นเพื่อบันทึก
 

ห้ามเปลี่ยนตัวเลขเป็น 0 เด็ดขาด การใส่เลข 0 จะหมายถึงการกำหนดราคาให้มีค่าเป็น 0 บาท ไม่ใช่ไม่มีราคา

ตัวช่วยในการกรอกราคา

 1. กดปุ่ม Tab บนแป้นพิมพ์ เพื่อบันทึกค่าที่กำลังเปลี่ยน แล้วเลื่อนไปช่องถัดไปทางด้านขวา


   
   
 2. กดปุ่ม Enter บนแป้นพิมพ์ เพื่อบันทึกค่าที่กำลังเปลี่ยน แล้วเลื่อนไปช่องถัดไปทางด้านล่าง
   


   
   
 3. กด เครื่องหมายลบ หน้าแถวใด จะเป็นการยกเลิกราคาในแถวนั้นทั้งหมด
   

   
   
 4. เรทแบบลดอ้างอิงจากเรทอื่น ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูล ระบบจะดึงเรทที่อ้างอิงมาคำนวณแล้วแสดงโดยอัตโนมัติ
   

ดูวิธีการทำเรทราคา >> https://www.youtube.com/watch?v=10z-FCvKX9g&t

 วิธีต่ออายุเรทราคา โดยใช้ราคาเดิม >> https://www.youtube.com/watch?v=Xgmezcv_jqo&t