02-538-9089 (จ.-ส. 9-18 น.)

ค้นหาเอกสารบัญชี

โรงแรมสามารถค้นหาเอกสารทางบัญชีได้โดยวิธีกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา เช่น เลขที่เอกสาร, ชื่อ, บริษัท หรือเลขที่ผู้เสียภาษี ในช่องค้นหาที่อยู่ในทุกหน้า

 

ตำแหน่งช่องค้นหา

 

 

หากพบข้อมูล ระบบจะแสดงผลการค้นหาในแท็บบัญชี