02-538-9089 (จ.-ส. 9-18 น.)

รายการเสริม

รายการเสริม (Add On) กับบริการเสริม (Optional Service) นั้นไม่เหมือนกัน บริการเสริมเป็นเหมือนเทมเพลตของบริการที่มีเงื่อนไขของตัวมันชัดเจน มีการคำนวนราคาตามจำนวนผู้เข้าพัก และปริมาณที่ใช้แบบอัตโนมัติ มีความสะดวก ... แต่ก็ขาดความยืดหยุ่น

รายการเสริมเข้ามาเพิ่มความยืดหยุ่นในการเพิ่มรายการค่าใช้จ่าย (หรือส่วนลด) อะไรก็ได้ในบุ๊คกิ้ง เช่น ค่าเช่ามอเตอร์ไซด์ 1 คัน ค่ายืมอุปกรณ์บาร์บีคิว 2 ชุด หรืออาจใช้เป็นส่วนลดก็สามารถทำได้

การเพิ่มรายการเสริม

สามารถทำได้ง่ายๆ ในแต่ละรายการจองเพียงกรอกรายละเอียดและราคาเท่านั้น

 

ระบบจะแสดงหน้าจอให้กรอกข้อมูลดังรูป

 

เมื่อเพิ่มแล้วจะแสดงรายการที่สามารถแก้ไขหรือลบได้

 

หมายเหตุ

เนื่องจากรายการเสริมเป็นรายการที่ไม่มีรูปแบบตายตัวและจะต้องเพิ่ม/แก้ไขผ่านระบบ Extranet (BackOffice) เท่านั้น ลูกค้าจึงไม่สามารถเพิ่มรายการเองได้ การแก้ไขรายการเสริมจะต้องทำโดยโรงแรมเท่านั้น

สามารถดูวิธีเพิ่มรายการเทมเพลตได้ที่ คูมือหัวข้องานบัญชี เทมเพลตรายการ