Manual
เริ่มต้นการใช้ บัญชีผู้ใช้ โรงแรม รับชำระเงิน ห้องพัก เรทราคา โปรโมชั่น ปฏิทินการจอง จัดการการจอง การแจ้งผู้เข้าพัก งานบัญชี รายงาน ติดตั้งปุ่มจอง ภาคผนวก

เปลี่ยนภาษา

 

 

User Interface ของเรามีภาษาให้เลือกใช้งาน 2 ภาษา คือ ไทยและอังกฤษ ค่าเริ่มต้นจะเป็นไทย สามารถทำการปรับเปลี่ยนได้ง่ายๆ โดยใช้เมนูด้านบนของหน้า เมื่อเลือกแล้วระบบจะทำการบันทึกค่าไว้ และทุกครั้งที่กลับเข้ามาจะเป็นภาษานั้นๆ ตลอดจนกว่าจะมีการปรับเปลี่ยน

 

ภาษาของ User Interface และภาษาของข้อมูลในระบบจองนั้น ถึงแม้จะมี 2 ภาษาเช่นเดียวกัน แต่ไม่ใช่ค่าเดียวกัน โรงแรมสามารถทำงานในระบบเป็นภาษาไทยได้ แต่ระบบจองอาจจะเลือกซัพพอรท์แค่ภาษาอังกฤษก็ได้