02-538-9089 (จ.-ส. 9-18 น.)

เปลี่ยนภาษา

 

 

User Interface ของเรามีภาษาให้เลือกใช้งาน 2 ภาษา คือ ไทย และอังกฤษ ค่าเริ่มต้นจะเป็นไทย สามารถทำการปรับเปลี่ยนได้ง่ายๆ โดยใช้เมนูด้านบนของหน้า เมื่อเลือกแล้วระบบจะทำการบันทึกค่าไว้ และทุกครั้งที่กลับเข้ามาจะเป็นภาษานั้นๆ ตลอดจนกว่าจะมีการปรับเปลี่ยน

 

ภาษาของ User Interface และภาษาของข้อมูลในระบบจองนั้น ถึงแม้จะมี 2 ภาษาเช่นเดียวกัน แต่ไม่ใช่ค่าเดียวกัน โรงแรมสามารถทำงานในระบบเป็นภาษาไทยได้ แต่ระบบจองอาจจะเลือกซัพพอรท์แค่ภาษาอังกฤษก็ได้