02-538-9089 (จ.-ส. 9-18 น.)

จัดการรูปห้อง

โรงแรมสามารถเพิ่มรูปภาพของห้องพักได้ทั้งในระดับประเภทห้อง และหมายเลขห้อง ถ้าโรงแรมใส่รูปในระดับหมายเลขห้องไว้ ระบบจะแสดงภาพของหมายเลขห้องนั้นจริงๆ (ฺเฉพาะ Booking Engine Premium) หากไม่ใส่จะดึงรูปภาพของประเภทห้องนั้นมาแสดงแทน  

รูปห้องเป็นส่วนสำคัญระดับต้นๆ กับการตัดสินใจของลูกค้า โรงแรมควรใช้ภาพสวยๆ คมชัด มีความเป็นปัจจุบัน และมีครบถ้วนทุกมุมมอง

เพิ่มรูปภาพห้อง

 

ระบบจะแสดงหน้าจออัพโหลดไฟล์

 

 

เมื่อคลิก อัพโหลด ระบบจะแสดงหน้าจอให้กรอกคำอธิบายภาพ (เว้นว่างได้)

 

 

คลิก บันทึก รูปจะเข้ามาอยู่ในห้องเรียบร้อยแล้ว

 

การเรียงรูปภาพ

ดูวิธีเพิ่มและลบรูปห้องพัก >> https://www.youtube.com/watch?v=z6EH1x71S_o