02-538-9089 (จ.-ส. 9-18 น.)

จัดการห้องพัก

ในส่วนของข้อมูลห้อง แม้ว่าจะมีข้อมูลที่ต้องกรอกค่อนข้างมากแต่จะช่วยให้โรงแรมไม่ต้องตอบคำถามซ้ำๆ ขจัดปัญหาข้อพิพาทต่างๆ จากการได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน เพราะถึงอย่างไรสินค้าที่เรากำลังนำเสนอลูกค้าอยู่ก็คือห้องพักนั่นเอง

ข้อมูลที่โรงแรมต้องกรอกเหล่านี้ RoomScope ได้ทำวิจัยและรวบรวมสิ่งที่นักท่องเที่ยวหลายๆ แบบต้องการรู้ก่อนที่จะตัดสินใจจองมาเรียบร้อยแล้ว

การเข้าจัดการ

เมนู ข้อมูลห้องพัก

 

 

ในหน้านี้จะแบ่งการจัดการออกเป็น 3 แท็บย่อย

 1. ประเภทห้อง
 2. หมายเลขห้อง
 3. ประวัติการเปลี่ยนแปลง

 

แท็บประเภทห้อง

 

เมื่อคลิกที่แท็บลูกศรภายใต้ห้องนั้น ข้อมูลแบบละเอียดจะสไลด์ลงมาแสดง

 

ข้อมูลของประเภทห้องและหมายเลขห้องจะต่างกันเล็กน้อยตรงที่ แท็บหมายเลขห้อง รายการจะถูกจัดกลุ่มตามประเภทห้องเพื่อให้สะดวกต่อการจัดการ

 

แท็บหมายเลขห้อง

 

สถานะของห้องพัก

สถานะของห้องพักมีอยู่ 4 ประเภท เหมือนกันทั้งในระดับประเภทห้อง และหมายเลขห้อง

 1. เปิดใช้งาน
  ลูกค้าสามารถจองได้
   
 2. ปิดใช้งาน
  ลูกค้าไม่สามารถจองได้ และโดยส่วนใหญ่ตามตัวกรองมาตรฐานแล้วจะเลือกไม่แสดงห้องสถานะนี้เป็นค่าเริ่มต้น
   
 3. เตรียมข้อมูล
  ลูกค้าไม่สามารถจองได้ แต่โรงแรมยังสามารถจองได้ในระบบหลังบ้าน ค่านี้จะเป็นค่าเริ่มต้นเมื่อมีการเพิ่มห้องเข้าไปใหม่

 

การเปลี่ยนสถานะห้อง

คลิกที่ ป้ายสถานะ และเลือกสถานะใหม่ ระบบจะบันทึกข้อมูลทันที

 

 

การเปลี่ยนสถานะ ประเภทห้อง เป็นสถานะอื่นที่ไม่ใช่ เปิดใช้งาน หมายเลขห้องที่อยู่ภายใต้ห้องประเภทนี้ก็จะไม่สามารถจองได้ทั้งหมด แม้ว่าสถานะของหมายเลขห้องนั้นๆ จะเปิดใช้งานก็ตาม

 

เพิ่มประเภทห้อง

กดที่ปุ่ม เพิ่ม ระบบจะแสดงหน้าจอให้กรอกข้อมูล

 

 

ข้อมูลทั่วไป

 • สามารถใช้ได้ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
  คำว่า Extranet Only ที่ใช้ในระบบ RoomScope นั้นหมายถึงรายการที่มีแต่เฉพาะโรงแรมเท่านั้นที่สามารถเห็นและจัดการได้ ตัวอย่างเช่น เรทที่มีเฉพาะโรงแรมใช้จองได้ หรือ ห้องพักที่มีแต่โรงแรมที่จองได้

  ห้องแบบ Extranet Only อาจใช้ในกรณีที่โรงแรมต้องการเก็บห้องบางห้องหรือบางประเภทไว้ให้กับเอเจนท์ หรือ ลูกค้าแบบ Business หรืออาจเป็นห้องที่มีความต้องการพิเศษ ไม่ต้องการขาย Online แต่ต้องโทรเข้ามาให้โรงแรมแจ้งรายละเอียดและทำจองให้

   
  เมื่อกำหนดแล้วทุกจุดที่แสดงห้องจะมีเครื่องหมายล็อคซึ่งหมายถึง Extranet Only

   
  หากกำหนดค่า Extranet Only ในประเภทห้องจะทำให้ห้องทุกหมายเลขห้องในประเภทนี้เป็น Extranet Only โดยอัตโนมัติโดยไม่สนใจว่าห้องแต่ละห้องได้ถูกระบุเป็น Extranet Only หรือไม่
 • ชื่อประเภทห้อง (จำเป็น)
  หากมีแต่ภาษาอังกฤษ จะใส่ภาษาอังกฤษทุกช่องก็ได้
   
 • คำบรรยายห้อง (เว้นว่างได้)
  บรรยายคอนเซปต์ แรงบรรดาลใจ จุดเด่นที่ช่วยดึงดูดให้ลูกค้าจองห้องนี้ ประมาณไม่เกิน 3-4 บรรทัด
   
 • สิ่งอำนวยความสะดวก (เว้นว่างได้)
  เช่น แอลซีดี มินิบาร์ หรือ ฟรี WiFi กรอกข้อมูล 1 อย่างต่อ 1 บรรทัดเพื่อให้ง่ายต่อการอ่าน
   
 • จำนวน (จำเป็น)
  จำนวนของห้องในประเภทนี้
   
 • ขนาด (เว้นว่างได้)
  ขนาดโดยเฉลี่ยของห้องประเภทนี้ ในกรณีที่ห้องในประเภทนี้มีขนาดไม่เท่ากัน สามารถใส่ข้อมูลได้ในระดับหมายเลขห้อง
   
 • สร้าง/ปรับปรุงล่าสุด (เว้นว่างได้)
  เพื่อให้ลูกค้าได้ข้อมูลที่ชัดเจน ในกรณีที่ห้องในประเภทนี้มีข้อมูลไม่เหมือนกัน สามารถใส่ข้อมูลได้ในระดับหมายเลขห้อง
   

ข้อมูลจำเพาะ

 • รูปแบบของจำนวนผู้เข้าพัก (จำเป็น)
  เช่น ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1 นี่คือ 1 รูปแบบ แต่ละรูปแบบจะเชื่อมโยงกับการคิดราคา เพราะฉะนั้นค่านี้ต้องกรอกให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกับการคิดราคาของโรงแรม เช่น ถ้าราคาผู้เข้าพัก 1 ท่าน แตกต่างจาก 2 ท่าน ก็ต้องเพิ่มเป็น 2 รูปแบบ

   
  การเพิ่มรูปแบบ


   

  ตัวอย่างการใส่ค่าในกรณีทั่วไป
   
  ผู้ใหญ่ เด็ก เตียงเสริม คำอธิบาย
  ผู้ใหญ่ เด็ก
  2 0 0 0  
  2 1 0 0 เด็กไม่เสริมเตียงแต่คิดอาหารเช้า
  2 2 0 1 เด็กบังคับเสริมเตียง 1 คน อีกคนคิดอาหารเช้า
  3 0 1 0 เสริมเตียงสำหรับท่านที่ 3

   
  ตัวอย่างการใส่ค่าที่มีการคิดราคาแยกแบบละเอียด

   
  ผู้ใหญ่ เด็ก เตียงเสริม คำอธิบาย
  ผู้ใหญ่ เด็ก
  1 0 0 0  
  2 0 0 0  
  2 1 0 0 เด็กไม่เสริมเตียงแต่คิดอาหารเช้า
  2 2 0 1 เด็กบังคับเสริมเตียง 1 คน อีกคนคิดอาหารเช้า
  3 0 1 0 เสริมเตียงสำหรับท่านที่ 3
  3 1 1 0 เสริมเตียงสำหรับท่านที่ 3 เด็กคิดค่าอาหารเช้า
   
  ข้อมูลในส่วนนี้อาจจะต้องมีการวางรูปแบบและใช้เวลามากหน่อยแต่ก็เป็นการวางแค่ครั้งเดียว และจะช่วยให้ลูกค้าทราบถึงสิทธิ์ที่จะได้รับ ลดข้อพิพาท
   
  เมื่อลูกค้าทำจองจะระบุอย่างชัดเจนว่าเข้าพักได้กี่ท่าน


   
 • ทางเลือกของรูปแบบเตียง (จำเป็น - หรือลงในระดับหมายเลขห้องก็ได้ถ้าไม่เหมือนกันทุกห้อง)
   
  การเพิ่มรูปแบบเตียง
   


   
   
  รูปแบบเตียงเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับลูกค้าหลายๆ ท่าน เพราะฉะนั้นการระบุเตียงของแต่ละหมายเลขห้องให้ถูกต้องครบถ้วนจะช่วยลดข้อพิพาทได้

  รูปแบบเตียงจะถูกแสดงให้ลูกค้าทราบเมื่อทำการจอง


   
 • องค์ประกอบห้องพัก (เว้นว่างได้)
  ห้องนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง เช่น 2 ห้องนอน 1 ห้องนั่งเล่น พร้อมอ่างจากุซซี่

  การเพิ่มองค์ประกอบห้องพัก
   

   
 • ระยะห่างจากจุดสำคัญ (เว้นว่างได้)
  ระยะห่างของห้องจากจุดสำคัญๆ ของโรงแรมที่ลูกค้าอาจต้องการรู้ เช่น สระว่ายน้ำ ชายหาด ล็อบบี้ หรือ สวน

  การเพิ่มระยะห่าง
   
   
   
 • วิวห้อง (เว้นว่างได้)
   
  การเลือกวิวห้อง
   

   
 • การอนุญาตให้สูบบุหรี่ (เว้นว่างได้)
   
  การเลือกการอนุญาตให้สูบบุหรี่
   

 

เพิ่มหมายเลขห้อง

คลิกที่แท็บ หมายเลขห้อง แล้วกดที่ปุ่ม เพิ่มหมายเลขห้อง ของประเภทห้องที่ต้องการเพิ่ม

 

ข้อมูลที่ต้องการต่างๆ จะเหมือนกับประเภทห้อง ยกเว้นว่าต้องระบุชั้นของห้องนั้นๆ
 

ข้อมูลของแต่หมายเลขห้องพักหากไม่ได้ระบุ จะมีการสืบทอดมาจากประเภทห้องพัก ดูเพิ่มเติมที่การสืบทอดข้อมูล

 

เรียงลำดับห้อง

ลำดับของห้องจะมีผลต่อการแสดงห้องในปฎิทินการจอง และระบบจองที่ลูกค้าเห็น