02-538-9089 (จ.-ส. 9-18 น.)

สรุป

เข้าดูรายงานสรุปผลต่างๆ ได้ที่เมนู รายงานสรุป

 


รายงานสรุปต่างๆ ทางผู้บริหารหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดสามารถนำวิเคราะห์ และวางแผนการตลาดในเชิงรุกต่อไปได้ตามช่วงเวลาที่เลือก สามารถเลือกดูสรุปเป็นแบบ รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน ได้ตามสะดวก และเป็นข้อมูลแบบเรียลไทม์ ถูกแบ่งออกเป็น 5 ประเภท

ยอดขาย

 

 

  • จากตัวอย่าง เป็นรายงานสรุปยอดขายรายเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 20 - 31 ธ.ค. 20 จากทุกประเภทห้อง ทุกช่องทางการจอง

รายรับสุทธิ

 

 

  • จากตัวอย่าง เป็นรายงานสรุปกำไรรายเดือน ตามวันที่มีการชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 20 - 31 ธ.ค. 20 จากทุกช่องทางการรับชำระเงิน ทุกช่องทางการจอง

การจองตามประเภทห้อง

 

 

  • จากตัวอย่าง เป็นรายงานการสรุปการจองตามประเภทห้อง เลือกดูข้อมูลแบบรายวัน ตั้งแต่วันที่ 1 - 14  ม.ค. 20 จากห้องพักทุกประเภทของโรงแรม

การจองตามช่องทาง

 

 

  • จากตัวอย่าง เป็นรายงานสรุปการจองตามช่องทางการจองของลูกค้า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 20 - 31 ธ.ค. 20

การจองตามประเทศ

 

 

  • จากตัวอย่าง เป็นสรุปรายงานการจองตามประเทศของลูกค้าที่เข้าพัก ตั้งแต่วันที่ 1 - 14 พ.ค. 19