02-538-9089 (จ.-ส. 9-18 น.)

งานทำความสะอาด

การเข้าจัดการ

ใช้เมนู บุ๊คกิ้ง → เช็คอิน/เช็คเอาท์ เลือกแท็บ การทำความสะอาด

 

หน้ารวมรายการงานทำความสะอาด

  1. กรองข้อมูล
  2. ปุ่มจัดการข้อมูลรายการที่เลือก
  3. เลือก/ไม่เลือกรายการ เพื่อจัดการพร้อมกัน
  4. สถานะห้อง
  5. สถานะความสะอาดห้อง และผู้รับมอบหมาย หรือคุณแม่บ้านผู้เข้าทำความสะอาดแล้วแต่กรณี
  6. ปุ่มจัดการข้อมูล เมื่อคลิกจะแสดงเมนูย่อยสำหรับจัดการข้อมูลรายการนั้นๆ

มอบหมายงานทำความสะอาด

สามารถกำหนดงานทำความสะอาดให้กับคุณแม่บ้าน หรือไม่กำหนดก็ได้ ทำได้โดยคลิกที่ปุ่มจัดการข้อมูล (6) เลือกเมนูย่อย งานทำความสะอาด

  • ห้องที่มีผู้เข้าพัก หรือรอเช็คเอาท์ในแต่ละวัน สถานะจะเป็นห้องสกปรกโดยอัตโนมัติ แม้ว่ายังไม่ได้กำหนดงานทำความสะอาดเลยก็ตาม
  • สามารถเพิ่มสิทธิ์, ชื่อ และรูป ของคุณแม่บ้านได้ โดยเข้าไปที่หน้าแอดมินของโรงแรม

 

เปลี่ยนสถานะความสะอาดห้องพัก

เปลี่ยนสถาะห้องเป็นห้องสกรปก, ทำความสะอาดแล้ว หรือห้ามรบกวน ได้ 2 วิธีคือ

1. เลือกรายการที่ต้องการ (3) แล้วคลิกปุ่มเปลี่ยนสถานะจากแอคชั่นรวม (2)

2. คลิกปุ่มจัดการข้อมูล เลือกรายการจากเมนูย่อยในรายการที่ต้องการ

เข้าระบบสำหรับคุณแม่บ้าน

ไปยัง extranet.roomscope.com คลิกลิงค์ เข้าระบบงานทำความสะอาด

 

หน้ารวมรายการสำหรับคุณแม่บ้าน

 

เริ่มทำความสะอาด

คลิกปุ่มจัดการข้อมูลสำหรับห้องที่สถานะเป็น "รอทำ" หรือ"สกปรก" เลือกเมนูย่อย เริ่มทำความสะอาด

เมื่อคลิก "เริ่มทำความสะอาด" สถานะจะเปลี่ยนเป็น "กำลังทำ" เมนูย่อยจะเปลี่ยนเป็น "ทำความสะอาดเสร็จแล้ว" เมื่อคุณแม่บ้านคลิกทำความสะอาดเสร็จแล้ว ระบบจะบันทึกเวลาที่ใช้ในการทำความสะอาดไว้ในระบบและสถานะจะเปลี่ยนเป็นห้องสะอาด