02-538-9089 (จ.-ส. 9-18 น.)

งานทำความสะอาด

การเข้าจัดการ

ใช้เมนู บุ๊คกิ้ง → เช็คอิน/เช็คเอาท์ เลือกแท็บ การทำความสะอาด

 

หน้ารวมรายการงานทำความสะอาด

  1. กรองข้อมูล
  2. ปุ่มจัดการข้อมูลรายการที่เลือก
  3. เลือก/ไม่เลือกรายการ เพื่อจัดการพร้อมกัน
  4. สถานะห้อง
  5. สถานะความสะอาดห้องและผู้รับมอบหมายหรือผู้ทำความสะอาดแล้วแต่กรณี
  6. ปุ่มจัดการข้อมูล เมื่อคลิกจะแสดงเมนูย่อยสำหรับจัดการข้อมูลรายการนั้นๆ

มอบหมายงานทำความสะอาด

สามารถกำหนดงานทำความสะอาดให้กับพนักงานหรือไม่ระบุพนักงานทำความสะอาดก็ได้ ทำได้โดยคลิกที่ปุ่มจัดการข้อมูล (6) เลือกเมนูย่อย งานทำความสะอาด

  • ห้องที่มีผู้เข้าพักหรือรอเช็คเอาท์ในแต่ละวันสถานะจะเป็นห้องสกปรกอัตโนมัติ แม้ว่ายังไม่ได้กำหนดงานทำความสะอาดเลยก็ตาม
  • สามารถเพิ่มพนักงานทำความสะอาดได้ในหน้าแอดมินของโรงแรม

 

เปลี่ยนสถานะความสะอาดห้องพัก

เปลี่ยนสถาะห้องเป็นห้องสกรปก, ทำความสะอาดแล้ว หรือห้ามรบกวน ได้ 2 วิธีคือ

1. เลือกรายการที่ต้องการ (3) แล้วคลิกปุ่มเปลี่ยนสถานะจากแอคชั่นรวม (2)

2. คลิกปุ่มจัดการข้อมูล เลือกรายการจากเมนูย่อยในรายการที่ต้องการ

เข้าระบบสำหรับพนักงานทำความสะอาด

ไปยัง extranet.roomscope.com คลิกลิงค์ เข้าระบบงานทำความสะอาด

 

หน้ารวมรายการสำหรับพนักงานทำความสะอาด

 

เริ่มทำความสะอาด

คลิกปุ่มจัดการข้อมูลสำหรับห้องที่สถานะเป็น "รอทำ" หรือ "สกปรก" เลือกเมนูย่อย เริ่มทำความสะอาด

เมื่อคลิก "เริ่มทำความสะอาด" สถานะจะเปลี่ยนเป็น "กำลังทำ" เมนูย่อยจะเปลี่ยนเป็น "ทำความสะอาดเสร็จแล้ว" เมื่อพนักงานคลิกทำความสะอาดเสร็จแล้ว ระบบจะบันทึกเวลาที่ใช้ในการทำความสะอาดไว้ในระบบ และสถานะจะเปลี่ยนเป็นห้องสะอาด