02-538-9089 (จ.-ส. 9-18 น.)

การตั้งค่า

การตั้งค่าเรทในส่วนนี้เป็นการตั้งค่าที่จะมีผลโดยรวมกับทุกประเภทเรทราคา การจัดการสามารถเข้าไปได้ที่ เมนู ข้อมูลเรทราคาตั้งค่า ซึ่งเป็นแท็บแรกอยู่แล้ว

 

 

1. ประเภทเรทเพิ่มเติม

หากโรงแรมมีกำหนดแยกเรทวันธรรมดา วันสุดสัปดาห์ วันหยุดยาว ให้เช็คเลือกจากส่วนนี้ เมื่อเลือกแล้วระบบจะแสดงช่องเพิ่มเติมให้กรอกราคาของวันที่เพิ่มมานั้นๆ ด้วย

  • วันสุดสัปดาห์

โดยปกติจะกำหนดเป็นวันศุกร์และเสาร์ แต่หากในแต่ละช่วงเวลาโรงแรมกำหนดวันสุดสัปดาห์ไม่เหมือนกัน เช่น High Season เป็นศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ Low Season เป็นวันเสาร์วันเดียว ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้

หากเลือกให้มีเรทนี้แล้วไม่กรอกข้อมูลราคา ระบบจะใช้ราคาวันปกติแทน

  • วันหยุดยาว

เช่นเดียวกับวันสุดสัปดาห์ แต่ต้องเพิ่มวันที่ต้องการใช้เรทนี้

หากเลือกให้มีเรทนี้แล้วไม่กรอกข้อมูลราคา ระบบจะใช้ราคาวันสุดสัปดาห์แทน แต่ถ้าไม่มีราคาวันสุดสัปดาห์จะใช้วันปกติแทน

  • รายสัปดาห์

สำหรับเข้าพัก 7 วันขึ้นไป หากลูกค้าเข้าพัก 7 วันแต่ไม่ถึง 14 วัน เช่น 8 วัน ระบบจะคิดราคาเป็น 1 รายสัปดาห์ + 1 วัน ขึ้นอยู่กับว่า 1 วันนั้นเป็นวันอะไรก็จะคิดราคานั้น

  • รายเดือน

เช่นเดียวกับรายสัปดาห์ แต่คิดที่ 30 วันแทน

การกรอกราคาต้องกรอกเป็นราคาของ 7 วันไม่ใช่หารเฉลี่ยต่อวัน

 

2. วันหยุดยาว

วันที่จะใช้ราคาวันหยุดยาว หากโรงแรมไม่มีเรทวันหยุดยาวก็ไม่จำเป็นต้องใส่ค่านี้

 ดูวิธีการทำเรทราคา >> https://www.youtube.com/watch?v=10z-FCvKX9g&t