Manual
เริ่มต้นการใช้ บัญชีผู้ใช้ โรงแรม รับชำระเงิน ห้องพัก เรทราคา โปรโมชั่น ปฏิทินการจอง จัดการการจอง การแจ้งผู้เข้าพัก งานบัญชี รายงาน ติดตั้งปุ่มจอง ภาคผนวก

การตั้งค่า

การตั้งค่าเรทในส่วนนี้เป็นการตั้งค่าที่จะมีผลโดยรวมกับทุกประเภทเรทราคา การจัดการสามารถเข้าไปได้ที่ เมนู ข้อมูลเรทราคา → เลือกแท็บ ตั้งค่า ซึ่งเป็นแท็บแรกอยู่แล้ว

 

 

1. ประเภทเรทเพิ่มเติม

หากโรงแรมมีเรทที่เพิ่มเติมจากเรทวันธรรมดา ให้เช็คเลือกจากส่วนนี้ เมื่อเลือกแล้วเวลาที่กรอกข้อมูลราคา ระบบจะแสดงช่องเพิ่มเติมให้กรอกราคาของวันที่เพิ่มมานั้นๆ ด้วย


 

 • วันสุดสัปดาห์
  โดยปกติจะเป็นวันศุกร์และเสาร์ แต่โรงแรมสามารถกำหนดว่าจะให้เป็นวันไหนบ้างในส่วนของซีซั่น เพราะฉะนั้นหาก Low Season เราต้องการให้วันสุดสัปดาห์เป็นวันเสาร์อย่างเดียว แล้ว Hight Season เป็นวันศุกร์-เสาร์ ก็ย่อมทำได้

  หากเลือกให้มีเรทนี้แล้วไม่กรอกข้อมูลราคา ระบบจะใช้ราคาวันปกติแทน
   
 • วันหยุดยาว
  ลักษณะเช่นเดียวกับวันสุดสัปดาห์ แต่ต้องเพิ่มวันที่ต้องการใช้เรทนี้ 

  หากเลือกให้มีเรทนี้แล้วไม่กรอกข้อมูลราคา ระบบจะใช้ราคาวันสุดสัปดาห์แทน แต่ถ้าไม่มีราคาวันสุดสัปดาห์ก็จะใช้วันปกติแทน
   
 • รายสัปดาห์
  สำหรับเข้าพัก 7 วันขึ้นไป หากลูกค้าเข้าพัก 7 วันแต่ไม่ถึง 14 วัน เช่น 8 วัน ระบบจะคิดราคาเป็น 1 รายสัปดาห์ + 1 วัน ขึ้นอยู่กับว่า 1 วันนั้นเป็นวันอะไรก็จะคิดราคานั้น


   
  การกรอกราคาต้องกรอกเป็นราคาของ 7 วันไม่ใช่หารเฉลี่ยต่อวัน
 • รายเดือน
  เช่นเดียวกับรายสัปดาห์ แต่คิดที่ 30 วันแทน
   

2. วันหยุดยาว

วันที่จะใช้ราคาวันหยุดยาว หากโรงแรมไม่มีเรทวันหยุดยาวก็ไม่จำเป็นต้องใส่ค่านี้