02-538-9089 (จ.-ส. 9-18 น.)

บริการเสริม

 

ไม่เพียงแต่ห้องพักเท่านั้นที่โรงแรมสามารถขายผ่านระบบจองได้ RoomScope ยังเตรียมส่วนการขายบริการเสริมเป็นอีกทางเลือกในการเพิ่มรายได้ให้กับโรงแรม บริการเสริมของเราถูกแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ

 1. มื้ออาหาร
 2. บริการรับส่ง
 3. บริการด้านการท่องเที่ยว
 4. กิจกรรมอื่นๆ

 

บริการเสริมเหล่านี้ถูกจะนำเสนอโดยอัตโนมัติเมื่อลูกค้ากำลังจะจองห้องพัก

 

 

หากมีการเพิ่มบริการเสริมเข้าไป จะมีรายละเอียดแจ้งให้ลูกค้าทราบ เช่น

การเข้าจัดการ

เมนู ข้อมูลเรทราคา → ตั้งค่า เลือก บริการเสริม ระบบจะแสดงบริการเสริมแยกออกเป็นแต่ละประเภทดังรูป

 

1. มื้ออาหาร

เช่น อาหารกลางวัน อาหารเย็น หรืออาหารเช้า (ในกรณีที่ห้องไม่รวม) หรืออาจจะเป็น บาร์บีคิวดินเนอร์ เซ็ทขันโตก โดยลูกค้าสามารถเลือกจำนวนมื้อที่ต้องการหรือทุกวันก็ได้ บริการนี้เมื่อเลือกแล้วทั้งกรุ๊ปจะต้องใช้บริการ ไม่สามารถเลือกใช้บริการเฉพาะบางท่านได้
 

การเพิ่มมื้ออาหาร

กดที่ปุ่ม เพิ่ม ในส่วนของมื้ออาหาร

 


 

 • ชื่อรายการ (จำเป็น)
   เช่น BBQ Dinner Set 
   
 • ราคาผู้ใหญ่ (จำเป็น)
  ราคาที่จะชาร์จต่อมื้อต่อท่าน
   
 • ราคาเด็ก (จำเป็น)
   กรอก 0 หากไม่คิดราคาเด็ก
   
 • เริ่มต้น (จำเป็น)
  ช่วงเวลาเข้าพักที่ลูกค้าสามารถซื้อบริการเสริมนี้ได้
   
 • สิ้นสุด (จำเป็น)

2. บริการรับส่ง

เช่น รับส่งจากสนามบิน หรือรับส่งไปยังสถานที่ที่ต้องการ สามารถเลือกได้ทั้งแบบส่วนตัวและแชร แต่ละรายการจะถือเป็นเที่ยวเดียว เช่น รับจากสนามบินมายังโรงแรม หรือรับจากโรงแรมไปยังสนามบิน ไม่สามารถเลือกไปและกลับใน 1 รายการได้ บริการนี้ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการเฉพาะท่านได้และระบบจะให้ลูกค้ากรอกข้อมูลการเดินทางเมื่อจอง
 

การเพิ่มบริการรับส่ง

กดที่ปุ่ม เพิ่ม ในส่วนของบริการรับส่ง

 

 

 • ลักษณะบริการ (จำเป็น)
  เลือกได้ว่าเป็นแบบส่วนตัวหรือแชร์ แต่ละตัวเลือกจะต้องกรอกข้อมูลต่างกันเล็กน้อย
   
 • รับจาก (จำเป็น)
  เช่น Suvarnabhumi Airport
   
 • ไปยัง (จำเป็น)
  เช่น Hotel
   
 • ยานพาหนะ  (จำเป็น)
  เช่น Van, Car
   
 • จำนวนคนสูงสุด (จำเป็น - เฉพาะแบบส่วนตัว)
  จำนวนผู้โดยสารสูงสุดต่อยานพาหนะ เพื่อใช้ในการคำนวณจำนวนที่ต้องใช้ เช่น ถ้าระบุสูงสุด 3 ท่านแต่ลูกค้ามา 4 ท่าน ระบบจะคำนวณราคา 2 ยานพาหนะ
   
 • จำนวนคนต่ำสุด (จำเป็น - เฉพาะแบบแชร์)
  จำนวนผู้โดยสารขั้นต่ำ เช่น ถ้าระบุขั้นต่ำ 2 ท่าน ลูกค้าเดินทาง 1 ท่าน ระบบก็จะคิดราคา 2 ท่าน
   
 • ราคา (จำเป็น)
  ในแบบส่วนตัวจะเป็นราคาต่อยานพาหนะ ส่วนในแบบแชร์จะเป็นราคาต่อท่านแยกผู้ใหญ่และเด็ก
   
 • เริ่มต้น (จำเป็น)
  ช่วงเวลาเข้าพักที่ลูกค้าสามารถซื้อบริการเสริมนี้ได้
   
 • สิ้นสุด (จำเป็น)

3. บริการด้านการท่องเที่ยว

เช่น แพ็คเกจทัวร์เกาะ พายเรือชมหิ่งห้อย สามารถเพิ่มได้ทั้งแบบส่วนตัวและแชร์ ลูกค้าสามารถเลือกจำนวนคน และวันที่ใช้บริการได้เมื่อจอง
 

การเพิ่มบริการด้านการท่องเที่ยว

กดที่ปุ่ม เพิ่ม ในส่วนของบริการด้านการท่องเที่ยว

 

 

 • ลักษณะบริการ (จำเป็น)
  เลือกได้ว่าเป็นแบบส่วนตัวหรือแชร์ แต่ละตัวเลือกจะต้องกรอกข้อมูลต่างกันเล็กน้อย
   
 • ชื่อรายการ (จำเป็น)
  เช่น แพ็คเกจทัวร์ 5 เกาะ
   
 • รายละเอียด (เว้นว่างได้)
  รายละเอียดของบริการ เช่น วันที่ 1 รับจากโรงแรมเวลา xx:xx เดินทางไปที่ ... 
   
 • จำนวนคนสูงสุด (จำเป็น - เฉพาะแบบส่วนตัว)
  จำนวนผู้โดยสารสูงสุดต่อยานพาหนะ เพื่อใช้ในการคำนวณจำนวนที่ต้องใช้ เช่น ถ้าระบุสูงสุด 3 ท่านแต่ลูกค้ามา 4 ท่าน ระบบจะคำนวณราคา 2 ยานพาหนะ
   
 • จำนวนคนต่ำสุด (จำเป็น - เฉพาะแบบแชร์)
  จำนวนผู้โดยสารขั้นต่ำ เช่น ถ้าระบุขั้นต่ำ 2 ท่าน ลูกค้าเดินทาง 1 ท่าน ระบบก็จะคิดราคา 2 ท่าน
   
 • ราคา (จำเป็น)
  ในแบบส่วนตัวจะเป็นราคาต่อยานพาหนะ ส่วนในแบบแชร์จะเป็นราคาต่อท่านแยกผู้ใหญ่และเด็ก
   
 • เริ่มต้น (จำเป็น)
  ช่วงเวลาเข้าพักที่ลูกค้าสามารถซื้อบริการเสริมนี้ได้
   
 • สิ้นสุด (จำเป็น)

4. กิจกรรมอื่นๆ

บริการนี้ค่อนข้างจะอิสระหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นบริการที่ไม่ตรงกับ 3 ประเภทข้างต้น เช่น ชั้นเรียนอาหาร เรียนดำน้ำ โยคะ สปา หรือแม้แต่บัตรเข้าชมกิจกรรมต่างๆ ลูกค้าสามารถเลือกจำนวนคนและวันที่ใช้บริการได้เมื่อจอง
 

การเพิ่มกิจกรรมอื่นๆ

กดที่ปุ่ม เพิ่ม ในส่วนของกิจกรรมอื่นๆ

 

 

 • ลักษณะบริการ (จำเป็น)
  เลือกได้ว่าเป็นแบบส่วนตัวหรือแชร์ แต่ละตัวเลือกจะต้องกรอกข้อมูลต่างกันเล็กน้อย
   
 • ชื่อรายการ (จำเป็น)
  เช่น สปา บัตรเครื่องเล่น ชั้นเรียนทำอาหาร
   
 • รายละเอียด (เว้นว่างได้)
  รายละเอียดของบริการ เช่น วันที่ 1 รับจากโรงแรมเวลา xx:xx เดินทางไปที่ ... 
   
 • จำนวนคนสูงสุด (จำเป็น - เฉพาะแบบส่วนตัว)
  จำนวนผู้โดยสารสูงสุดต่อยานพาหนะ เพื่อใช้ในการคำนวณจำนวนที่ต้องใช้ เช่น ถ้าระบุสูงสุด 3 ท่านแต่ลูกค้ามา 4 ท่าน ระบบจะคำนวณราคา 2 ยานพาหนะ
   
 • จำนวนคนต่ำสุด (จำเป็น - เฉพาะแบบแชร์)
  จำนวนผู้โดยสารขั้นต่ำ เช่น ถ้าระบุขั้นต่ำ 2 ท่าน ลูกค้าเดินทาง 1 ท่าน ระบบก็จะคิดราคา 2 ท่าน
   
 • ราคา (จำเป็น)
  ในแบบส่วนตัวจะเป็นราคาต่อยานพาหนะ ส่วนในแบบแชร์จะเป็นราคาต่อท่านแยกผู้ใหญ่และเด็ก
   
 • เริ่มต้น (จำเป็น)
  ช่วงเวลาเข้าพักที่ลูกค้าสามารถซื้อบริการเสริมนี้ได้
   
 • สิ้นสุด (จำเป็น)