02-538-9089 (จ.-ส. 9-18 น.)

โฟลิโอ ระบบโรงแรม RoomScope

การเข้าจัดการ

ใช้เมนู บัญชี แท็บ โฟลิโอ

 

หน้ารวมรายการ

 

การเพิ่มโฟลิโอ

สามารถทำได้ 2 วิธี

  1. เพิ่มจากหน้ารวมโดยการคลิกที่ปุ่ม เพิ่ม
     

  2. เพิ่มจากรายการจองโดยการคลิกปุ่ม ออกโฟลิโอ ในหน้ารายละเอียดบุ๊คกิ้ง ระบบจะนำข้อมูลการจองมากรอกให้อัตโนมัติ
     

 

เมื่อกดเพิ่มหรือออกโฟลิโอระบบจะแสดงข้อมูลให้สามารถปรับแต่งได้ทุกส่วน

เมื่อกดบันทึก ระบบจะนำรายการใหม่นี้ไปแสดงในรายการพร้อมให้ดาวน์โหลดไปใช้งาน (PDF)

การเข้าจัดการ

ใช้เมนู บัญชี แท็บ โฟลิโอ

 

หน้ารวมรายการ

 

การเพิ่มโฟลิโอ

สามารถทำได้ 2 วิธี

  1. เพิ่มจากหน้ารวมโดยการคลิกที่ปุ่ม เพิ่ม


     
  2. เพิ่มจากรายการจองโดยการคลิกปุ่ม ออกโฟลิโอ ในหน้ารายละเอียดบุ๊คกิ้ง ระบบจะนำข้อมูลการจองมากรอกให้อัตโนมัติ

 

เมื่อกดเพิ่มหรือออกโฟลิโอ ระบบจะแสดงข้อมูลให้สามารถปรับแต่งได้ทุกส่วน

เมื่อกดบันทึก ระบบจะนำรายการใหม่นี้ไปแสดงในรายการพร้อมให้ดาวน์โหลดไปใช้งาน (PDF)