Manual
เริ่มต้นการใช้ บัญชีผู้ใช้ โรงแรม รับชำระเงิน ห้องพัก เรทราคา โปรโมชั่น ปฏิทินการจอง จัดการการจอง การแจ้งผู้เข้าพัก งานบัญชี รายงาน ติดตั้งปุ่มจอง ภาคผนวก

การเลือกห้องและวัน

ปฏิทินการจองของ RoomScope ไม่ได้มีไว้แค่เพื่อใช้ดูเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้บริหารการจองได้ครบวงจร และในหัวข้อนี้เราจะแสดงตัวอย่างการใช้ เทคนิคการจอง/การจัดห้องที่สามารถใช้ได้กับการจองทุกประเภท

 

ตัวอย่างที่แสดงเป็นการจองที่โรงแรมต้องการลงบุ๊คเอง หากเป็นรายการจองที่ลูกค้าทำเข้ามาผ่าน Booking Engine ระบบจะนำรายการมาลงให้โดยอัตโนมัติ

การเลือกห้องและวัน

เมื่อลากเมาส์ผ่านแต่ละช่องในปฏิทิน จะเห็นว่าวันที่และห้องที่เมาส์นั้นอยู่จะปรากฏสีฟ้าเป็นไฮไลท์ขึ้นมา เพื่อให้การเลือกนั้นไม่ผิดพลาดดังรูป

 

 

คลิกในช่อง ระบบจะแสดงเมนูการจอง 4 แบบมาให้เลือก

 

เมื่อเลือกจองประเภทใดประเภทหนึ่ง แล้วทำตามขึ้นตอนจนเสร็จ (ในตัวอย่างคือจองด่วน) แถบรายการจองจะเข้ามาอยู่ในปฏิทิน

 

 

การเลือกหลายวันหรือหลายห้อง

ให้คลิกเมาส์ค้างแล้วลากไปจนครบวันหรือครบห้องที่ต้องการ เมื่อปล่อยจะมีเมนูมาให้เลือกจอง

 

คลิก ลาก ปล่อย

 

VDO - จอง 2 ห้อง 2 วัน

 

การเลือกห้องหรือวันที่ไม่ต่อเนื่องกัน

ใช้การลากเมาส์ + กดปุ่ม Ctrl ค้าง จะทำให้เราสามารถเลือกช่วงเวลาหรือห้องที่ไม่ต่อเนื่องกันได้ ตราบใดที่ยังกดปุ่ม Ctrl ค้างไว้จะเป็นการเลือกเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆ

หากเลือกผิด คลิกซ้ำเพิื่อเป็นการไม่เลือกแทน (ยังกด Ctrl อยู่)

 

 

VDO - จองห้องช่วงไม่ติดกัน

 

 

 

VDO - จองหลายห้องหลายประเภท

 

 

VDO - จองทั้งโรงแรม

 

 

การเลือกมากกว่า 30 คืน

เนื่องจากโหมดปฎิทินมีช่วงที่ยาวที่สุด 30 วัน (โหมดรายเดือน) เพราะฉะนั้น ก็ค่อนข้างชัดเจนว่าเราไม่สามารถเลือกจำนวนวันมากกว่านี้ได้

โชคดีที่หลังจากที่เราเลือกวันแล้ว แต่ละประเภทการจองจะอนุญาตให้โรงแรมสามารถแก้ไขวันได้ เราก็ใช้วิธีการเลือกวันเริ่มต้นแค่วันเดียวแล้วค่อยไปปรับวันให้ตรงอีกครั้งดังนี้

 

เลือกวันเริ่มต้น คลิกให้เมนูขึ้นมา (ในตัวอย่างใช้เป็นจองด่วน แต่สามารถเป็นประเภทไหนก็ได้)

 

 

เมื่อกด บันทึก ระบบจะตรวจสอบห้องว่างตามช่วงที่กำหนดใหม่อีกครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีบุ๊คซ้อนกัน

 

การเลือกในมือถือหรือแท็บเล็ต

การเลือกห้องและวันในปฎิทินในมือถือนั้นต่างกับเดสก์ท็อปเล็กน้อย เนื่องจากพฤติกรรมของอุปกรณ์ที่เมื่อเราลากนิ้วจะถือว่าเป็นการลากทั้งหน้าจอ การเลือกหลายๆ ห้องในมือถือจึงต้องใช้วิธีจิ้มไปทีละช่องจนครบไม่สามารถลากได้

ปฏิทินการจองของ RoomScope ไม่ได้มีไว้แค่เพื่อใช้ดูเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้บริหารการจองได้ครบวงจร และในหัวข้อนี้เราจะแสดงตัวอย่างการใช้ เทคนิคการจอง/การจัดห้องที่สามารถใช้ได้กับการจองทุกประเภท

 

ตัวอย่างที่แสดงเป็นการจองที่โรงแรมต้องการลงบุ๊คเอง หากเป็นรายการจองที่ลูกค้าทำเข้ามาผ่าน Booking Engine ระบบจะนำรายการมาลงให้โดยอัตโนมัติ

การเลือกห้องและวัน

เมื่อลากเมาส์ผ่านแต่ละช่องในปฏิทิน จะเห็นว่าวันที่และห้องที่เมาส์นั้นอยู่จะปรากฏสีฟ้าเป็นไฮไลท์ขึ้นมา เพื่อให้การเลือกนั้นไม่ผิดพลาดดังรูป

 

 

คลิกในช่อง ระบบจะแสดงเมนูการจอง 4 แบบมาให้เลือก

 

เมื่อเลือกจองประเภทใดประเภทหนึ่ง แล้วทำตามขึ้นตอนจนเสร็จ (ในตัวอย่างคือจองด่วน) แถบรายการจองจะเข้ามาอยู่ในปฏิทิน

 

 

การเลือกหลายวันหรือหลายห้อง

ให้คลิกเมาส์ค้างแล้วลากไปจนครบวันหรือครบห้องที่ต้องการ เมื่อปล่อยจะมีเมนูมาให้เลือกจอง

 

คลิก ลาก ปล่อย

 

VDO - จอง 2 ห้อง 2 วัน

 

การเลือกห้องหรือวันที่ไม่ต่อเนื่องกัน

ใช้การลากเมาส์ + กดปุ่ม Ctrl ค้าง จะทำให้เราสามารถเลือกช่วงเวลาหรือห้องที่ไม่ต่อเนื่องกันได้ ตราบใดที่ยังกดปุ่ม Ctrl ค้างไว้จะเป็นการเลือกเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆ

หากเลือกผิด คลิกซ้ำเพื่อเป็นการไม่เลือกแทน (ยังกด Ctrl อยู่)

 

 

VDO - จองห้องช่วงไม่ติดกัน

 

 

 

VDO - จองหลายห้องหลายประเภท

 

 

VDO - จองทั้งโรงแรม

 

 

การเลือกมากกว่า 30 คืน

เนื่องจากโหมดปฎิทินมีช่วงที่ยาวที่สุด 30 วัน (โหมดรายเดือน) เพราะฉะนั้น ก็ค่อนข้างชัดเจนว่าเราไม่สามารถเลือกจำนวนวันมากกว่านี้ได้

โชคดีที่หลังจากที่เราเลือกวันแล้ว แต่ละประเภทการจองจะอนุญาตให้โรงแรมสามารถแก้ไขวันได้ เราก็ใช้วิธีการเลือกวันเริ่มต้นแค่วันเดียวแล้วค่อยไปปรับวันให้ตรงอีกครั้งดังนี้

 

เลือกวันเริ่มต้น คลิกให้เมนูขึ้นมา (ในตัวอย่างใช้เป็นจองด่วน แต่สามารถเป็นประเภทไหนก็ได้)

 

 

เมื่อกด บันทึก ระบบจะตรวจสอบห้องว่างตามช่วงที่กำหนดใหม่อีกครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีบุ๊คซ้อนกัน

 

การเลือกในมือถือหรือแท็บเล็ต

การเลือกห้องและวันในปฎิทินในมือถือนั้นต่างกับเดสก์ท็อปเล็กน้อย เนื่องจากพฤติกรรมของอุปกรณ์ที่เมื่อเราลากนิ้วจะถือว่าเป็นการลากทั้งหน้าจอ การเลือกหลายๆ ห้องในมือถือจึงต้องใช้วิธีจิ้มไปทีละช่องจนครบไม่สามารถลากได้ โดยหากจิ้มช่องที่มีการเลือกแล้ว จะมีเมนู "ไม่เลือก" สำหรับไม่เลือกช่องที่จิ้ม และ "ไม่เลือกทั้งหมด" สำหรับเคลียร์ช่องที่เลือกไว้

 

VDO - การเลือกในมือถือหรือแท็บเล็ต