02-538-9089 (จ.-ส. 9-18 น.)

กลุ่มซีซั่น และซีซั่น

 

RoomScope พยายามที่จะทำให้การลงข้อมูลเรทสะท้อน Contract Rate ที่โรงแรมออกในแต่ละปีมากที่สุด วิธีนี้จะช่วยให้การปรับเปลี่ยนราคาไม่ต้องปรับแก้เป็นวันๆ แต่สามารถทำแค่ครั้งเดียวให้มีผลกับทั้งช่วงได้เลย และนั่นเป็นเหตุผลที่ต้องมีกลุ่มซีซั่นและซีซั่น (เพิ่มเติมที่ทำความเข้าใจเบื้องต้น)

การเข้าจัดการ

เมนู ข้อมูล → เรทราคา → ตั้งค่า → เลือก ซีซั่น ระบบจะแสดงรายการดังรูป จะสังเกตุว่ารายการจะถูกจัดเรียงตามกลุ่มซีซั่น

 

 

การเพิ่มกลุ่มซีซั่น

กลุ่มซีซั่น สร้างเพื่อครอบคลุมขอบเขตระยะเวลา ต้องเป็นระยะเวลานาน กำหนดเริ่มต้นที่ 1 ปี สามารถแก้ไขเพิ่มจำนวนปีได้หากเงื่อนไข และนโยบายต่างๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง หลังจากนั้นจึงจะสามารถลงข้อมูลซีซั่นแต่ละซีซั่นภายในกลุ่มได้

 

กดที่ปุ่ม เพิ่มกลุ่มซีซั่น

 

ระบบจะแสดงหน้าจอให้กรอกข้อมูลดังรูป

 

 • ชื่อกลุ่มซีซั่น (จำเป็น)
  ตั้งได้อิสระ แต่ให้สื่อความหมายไม่สับสนเวลาลงราคา เช่น Season 2020 - 2021
   
 • เริ่มต้น (จำเป็น)
  วันเริ่มต้นของกลุ่มซีซั่นนี้
   
 • สิ้นสุด (จำเป็น)
  วันสิ้นสุดของกลุ่มซีซั่นนี้

 

หมายเหตุ

 • ช่วงเวลาของแต่กลุ่มซีซั่นจะไม่สามารถซ้อนทับกันได้
 • ช่วงเวลาต่างๆ ของซีซั่นจะต้องอยู่ภายในช่วงของกลุ่มซีซั่นตัวเอง

การเพิ่มซีซั่น

กดที่ปุ่ม เพิ่ม

 

ระบบจะแสดงหน้าจอให้กรอกข้อมูลดังรูป

 

 • กลุ่มซีซั่น (จำเป็น)
  ซีซั่นที่จะเพิ่มต้องอยู่ภายใต้กลุ่มซีซั่นที่มีอยู่แล้ว
   
 • ชื่อซีซั่น (จำเป็น)
  ขึ้นอยู่กับโรงแรมว่ามีการแบ่งช่วงราคาอย่างไร เช่น High, Low, Peak หรือ Normal
   
 • ช่วงเวลา (จำเป็น)
  ช่วงเวลาจะต้องอยู่ในช่วงของกลุ่มซีซั่นที่เลือกและต้องไม่ซ้อนทับกันกับซีซั่นอื่นๆ การซ้อนทับช่วงเวลาจะทำให้ระบบไม่สามารถเลือกราคาที่ถูกต้องได้ อย่างไรก็ตามระบบมีการเช็คความถูกต้องก่อนบันทึกให้อยู่แล้ว

   

   
 • วันสุดสัปดาห์ (เว้นว่างได้)
  เลือกวันที่ต้องการให้คิดราคาแยกเป็นราคาสุดสัปดาห์ หากโรงแรมเลือกข้อมูลนี้ แต่ไม่ได้เลือกใช้เรทสุดสัปดาห์ (ในการตั้งค่า) ก็จะไม่เกิดผลอะไร ระบบจะเลือกใช้ราคาปกติในทุกๆ วัน
   
 • ช่วงอายุเด็ก (จำเป็น)
  โรงแรมอาจสงสัยว่าทำไมอายุเด็กถึงมีการเลือกในซีซั่นแทนที่จะเป็นค่ากลางเลย? เนื่องจากเราเคยพบในบางกรณีที่โรงแรมเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขนี้เป็นปีต่อปี เช่น ปีนี้กำหนด 2-10 ขวบ แต่ปีหน้าผู้บริหารใหม่เปลี่ยนเป็น 2-8 ขวบแทน การกำหนดในซีซั่นจะช่วยสร้างความยืดหยุ่นในการกำหนดค่าดังกล่าว

  ช่วงอายุเด็กจะมีการแจ้งทุกครั้งเมื่อลูกค้าเลือกจำนวนผู้เข้าพักรวมถึงในโวเชอร์ เพื่อให้ลูกค้าทราบสิทธิ์ และป้องกันข้อพิพาท

   

   
 • จำนวนครั้งที่ให้เปลี่ยนแปลงบุ๊ค (จำเป็น)
  การอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงได้ไม่ได้หมายความว่า ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้อิสระ การเปลี่ยนแปลงทุกครั้งจะมีการชาร์จตามนโยบายการยกเลิก เช่น 3 วันหรือน้อยกว่าก่อนเข้าพักชาร์จ 50%
   
  หากตั้งค่าเป็น 0 ครั้ง ระบบจะแสดงในใบโวเชอร์ว่า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก โดยไม่สนใจนโยบายการยกเลิก
 • เข้าพักขั้นต่ำ (จำเป็น)
  จำนวนคืนขั้นต่ำในการเข้าพักในแต่ละประเภทวัน หากวันเข้าพักของลูกค้าคร่อมหลายประเภทวัน เช่น มีทั้งวันธรรมดา และวันสุดสัปดาห์ ระบบจะนำค่าของวันสุดสัปดาห์มาคิด เรียงลำดับตามความสำคัญดังนี้ วันหยุดยาว → วันสุดสัปดาห์ → วันธรรมดา

ดูวิธีการทำเรทราคา >> https://www.youtube.com/watch?v=10z-FCvKX9g&t