02-538-9089 (จ.-ส. 9-18 น.)

บัตรทะเบียนผู้พัก (ร.ร. 3)

RoomScope ได้เตรียมแบบฟอร์ม "บัตรทะเบียนผู้พัก (ร.ร. 3)" เพื่อความสะดวกของโรงแรมในการลงทะเบียนผู้เข้าพัก โดยสามารถพิมพ์ได้ทั้งแบบฟอร์มเปล่า หรือกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนทำการพิมพ์

 

หน้าแจ้งผู้เข้าพัก

ใช้เมนู บุ๊คกิ้งแจ้งผู้เข้าพัก

 

หน้ารายละเอียดบุ๊คกิ้ง

ในหน้ารายละเอียดบุ๊คกิ้ง โรงแรมสามารถ เพิ่ม/แก้ไข หรือพิมพ์บัตรทะเบียนผู้พัก (ร.ร. 3) ได้ดังนี้

 

  1. พิมพ์บัตรทะเบียนผู้พัก (ร.ร.3)
    กรณีมีข้อมูลแล้วจะนำข้อมูลเก่ามาสั่งพิมพ์ หากยังไม่มีจะใช้ข้อมูลการจองมาสั่งพิมพ์ โดยจะไม่มีการบันทึกข้อมูลในระบบ
  2. เพิ่ม/แก้ไขข้อมูลผู้เข้าพัก
    ระบบจะเปิดหน้าต่างสำหรับกรอกข้อมูลผู้เข้าพัก หากยังไม่มีข้อมูลจะเป็นการเพิ่ม และหากมีข้อมูลอยู่แล้วจะเป็นการแก้ไข  หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วสามารถบันทึก และสั่งพิมพ์ได้

 

หน้ากรอกข้อมูลผู้เข้าพัก

 

ตัวอย่าง บัตรทะเบียนผู้พัก (ร.ร. 3)