02-538-9089 (จ.-ส. 9-18 น.)

แก้ไขข้อมูลผู้เข้าพัก

การแก้ข้อมูลผู้เข้าพักสามารถทำได้ 2 ระดับ คือ ระดับบุ๊คกิ้งซึ่งจะเป็นการแก้ไขทีเดียวทุกรายการจองในบุ๊คกิ้ง หรือจะแก้ไขเป็นรายห้องก็ได้เพื่อป้องกันการผิดพลาด

 

ปุ่มแก้ไขระดับบุ๊คกิ้ง แก้ไขทีเดียวทุกห้อง
 

 

ระบบจะแสดงแบบฟอร์มให้แก้ไข จำนวนของรายการขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักในรายการนี้
 

 

ปุ่มแก้ไขระดับห้อง ใช้แก้ไขเฉพาะห้อง
 

 

ระบบแสดงหน้าแก้ไขห้อง พร้อมข้อมูลผู้เข้าพักในรายการนั้น ๆ