Manual
เริ่มต้นการใช้ บัญชีผู้ใช้ โรงแรม รับชำระเงิน ห้องพัก เรทราคา โปรโมชั่น ปฏิทินการจอง จัดการการจอง งานบัญชี รายงาน ติดตั้งปุ่มจอง ภาคผนวก

แก้ไขรายละเอียดการจอง

โรงแรมสามารถแก้ไขรายละเอียดของแต่ละรายการจองได้ทุกส่วนตามต้องการไม่เว้นแม้แต่นโยบายการเปลี่ยนแปลงและยกเลิก และเครื่องมือเหล่านั้นรูมสโคปก็เตรียมไว้ให้แล้วโดยแบ่งการแก้ไขออกเป็นกลุ่มๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันดังรูป

 

 

แก้ไขเรทและเงื่อนไข

ใช้สำหรับการเปลี่ยนแปลงราคาของรายการจองโดยราคานั้นไม่สามารถอ้างอิงกับเรทใดๆ ได้เลย อาจจะเป็นราคาที่ตกลงกับลูกค้าเป็นการส่วนตัว มีการลดให้เป็นพิเศษ หรืออาจจะต้องการปรับเปลี่ยนมื้ออาหารที่รวม ชื่อเรท เงื่อนไขเรท รวมไปถึงนโยบายการยกเลิก ก็สามารถทำได้ในขั้นตอนนี้

 

ข้อมูลที่แก้ไขได้จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน เรทราคา ข้อมูลเรท และ นโยบาย

 

หากต้องการเปลี่ยนแปลงราคาให้คลิกที่ราคาของแต่ละวันเพื่อแก้ไข

 

เมื่อแก้ไขตามต้องการเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม บันทึก ระบบจะบันทึกราคาและเงื่อนไขใหม่พร้อมปรับราคารวมสำหรับรายการจองนี้

แก้ไขบริการเสริม

ใช้เมื่อต้องการเพิ่ม/ยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนบริการเสริมที่มีในรายการ ระบบจะแสดงเฉพาะบริการเสริมที่แอ็คทีฟในช่วงเวลาที่เข้าพัก

 

 

แก้ไขมื้ออาหารบังคับ

โดยปกติแล้วมื้ออาหารบังคับจะถูกรวมเข้ามาในบุ๊คกิ้งโดยอัตโนมัติเมื่อเข้าเงื่อนไข แต่หากต้องการยกเลิกก็สามารถเข้าไปเลือกออกได้

 

 

แก้ไขห้อง

การแก้ไขห้องก็คือการแก้ไขการจองแบบมองภาพรวมทั้งรายการไม่ได้แยกเป็นส่วนๆ เหมือนแอ็คชั่นที่ผ่านๆ มา ซึ่งจะส่งผลให้ระบบรีเซ็ทเรทราคาและเงื่อนไขต่างๆ ให้ตรงตามข้อมูลปัจจุบัน ทั้งนี้จะไม่มีการคำนวณค่าชาร์จที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง หากต้องการให้มีการคำนวณและบันทึกค่าชาร์จตามนโยบาย ให้ใช้การเปลี่ยนแปลงการจองดำเนินการ