02-538-9089 (จ.-ส. 9-18 น.)

การเรียกชำระเงินเพิ่ม

กระบวนการการเรียกชำระเงินเพิ่มโดยพื้นฐานก็คือ การส่งอีเมล์ข้อมูลการชำระเงินไปให้ลูกค้าจ่ายเงินเข้ามาตามยอดที่ต้องการ เพราะฉะนั้นจึงสามารถใช้ได้กับหลายๆ สถานการณ์ อาจจะเป็นกรณีที่โรงแรมมีการเปลี่ยนแปลงการจองให้ลูกค้า และมีส่วนที่ต้องชาร์จเพิ่ม หรืออาจจะเป็นการเรียกเก็บเงินส่วนที่เหลือจากมัดจำก็ได้
 

ในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้เปลี่ยนแปลงรายการเองผ่าน Booking Engine โรงแรมไม่จำเป็นต้องทำอะไรเพิ่มเติมเพราะระบบจะทำขั้นตอนทั้งหมดให้อัตโนมัติ

ส่งอีเมล์เรียกชำระเงิน

เข้าไปที่รายการจองที่ต้องการ  → กดที่ปุ่ม อีเมล์เรียกชำระเงิน

 

 

ระบบจะแสดงหน้าจอให้กรอกข้อมูลดังรูป

 

เมื่อกดปุ่ม ยืนยัน และส่งเมล์ ระบบจะส่งเมล์ไปแจ้งลูกค้าดังรูป

สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากส่งอีเมล์
 

 • สถานะการชำระเงินจะเปลี่ยนเป็น รอชำระเงิน อัตโนมัติ

 • สีของรายการในปฎิทินจะเปลี่ยนเป็นไล่เฉดแดงส้ม เพื่อให้โรงแรมสังเกตุได้ง่าย เพราะรายการนี้หากลูกค้าไม่ชำระเข้ามาอาจจะต้องยกเลิก ไม่งั้นจะไปบล็อกให้ท่านอื่นไม่สามารถจองได้

 • รายการจะถูกนำไปแสดงใน เมนู บุ๊คกิ้ง → เลือกแท็บ รอชำระเงิน

 

 

หากลูกค้าชำระเงินเข้ามาแล้ว

 • ผ่านเครดิตการ์ด หรือเคาน์เตอร์
  • ระบบจะยืนยัน และส่งโวเชอร์อัตโนมัติ
  • สถานะการเงินจะเปลี่ยนเป็นชำระแล้ว
  • รายการจะหายไปจากแท็บรอชำระเงิน
    
 • ผ่านการโอนเงิน