02-538-9089 (จ.-ส. 9-18 น.)

ใบเสร็จรับเงิน

การเข้าจัดการ

ใช้เมนู บัญชี แท็บ ใบเสร็จรับเงิน

 

หน้ารวมรายการ

 

การเพิ่มใบเสร็จรับเงิน

สามารถทำได้ 3 วิธี

  1. เพิ่มจากหน้ารวมโดยการคลิกที่ปุ่ม เพิ่ม

  2. เพิ่มจากใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้ โดยการคลิกที่ปุ่ม จัดการ ออกใบเสร็จรับเงิน ระบบจะนำข้อมูลของใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้มากรอกให้อัตโนมัติ
     

  3. เพิ่มจากรายการจองโดยการคลิกปุ่ม ออกใบเสร็จรับเงิน ในหน้ารายละเอียดบุ๊คกิ้ง ระบบจะนำข้อมูลการจองมากรอกให้อัตโนมัติ

 

เมื่อกดเพิ่มหรือออกใบเสร็จรับเงิน ระบบจะแสดงข้อมูลให้สามารถปรับแต่งได้ทุกส่วน

เมื่อกดบันทึก ระบบจะนำรายการใหม่นี้ไปแสดงในรายการพร้อมให้ดาวน์โหลดไปใช้งาน (PDF)