Manual
เริ่มต้นการใช้ บัญชีผู้ใช้ โรงแรม รับชำระเงิน ห้องพัก เรทราคา โปรโมชั่น ปฏิทินการจอง จัดการการจอง การแจ้งผู้เข้าพัก งานบัญชี รายงาน ติดตั้งปุ่มจอง ภาคผนวก

ซ่อน/แสดง รายการจองในหน้ารวม

โดยปกติแล้วในหน้ารวมรายการรอจัดการ จะแสดงรายการตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่นเมื่อมีการจองเข้ามาใหม่หรือเมื่อมีการส่งอีเมล์เรียกชำระเงิน รายการจองนั้นจะแสดงในหน้ารวมโดยอัตโมัติ

อย่างไรก็ตามสามารถบังคับให้รายการจองแสดงหรือไม่แสดงในหน้ารวมได้เช่นกัน

ซ่อน/แสดงรายการในหน้ารวม

เข้าไปในรายการจองที่ต้องการแสดงในหน้ารวม → กด แสดงในหน้ารวม 

หากรายการจองนั้นแสดงในหน้ารวมอยู่แล้วปุ่มจะเปลี่ยนเป็น ไม่แสดงในหน้ารวม แทน