02-538-9089 (จ.-ส. 9-18 น.)

ซ่อน/แสดง รายการจองในหน้ารวม

โดยปกติแล้วในหน้ารวมรายการรอจัดการ จะแสดงรายการตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่นเมื่อมีการจองเข้ามาใหม่ หรือเมื่อมีการส่งอีเมล์เรียกชำระเงิน รายการจองนั้นจะแสดงในหน้ารวมโดยอัตโนมัติ

อย่างไรก็ตามสามารถบังคับให้รายการจองแสดง หรือไม่แสดงในหน้ารวมได้เช่นกัน

ซ่อน/แสดงรายการในหน้ารวม

เข้าไปในรายการจองที่ต้องการแสดงในหน้ารวม → กด แสดงในหน้ารวม 

หากรายการจองนั้นแสดงในหน้ารวมอยู่แล้วปุ่มจะเปลี่ยนเป็น ไม่แสดงในหน้ารวม แทน