02-538-9089 (จ.-ส. 9-18 น.)

สิทธิ์การใช้งาน

แต่ละบัญชีผู้ใช้สามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานได้อิสระขึ้นอยู่กับลักษณะงานและความต้องการของโรงแรม หากผู้ใช้ท่านนั้นไม่มีสิทธิ์ในส่วนใด เมนูที่เกี่ยวข้องจะไม่แสดงให้เลือกได้ หรือหากมีสิทธิ์ "ดูเท่านั้น" ก็จะเข้าถึงข้อมูลส่วนนั้นได้แต่ไม่สามารถแก้ไขใดๆ ได้

สิทธิ์ในแต่ละส่วนยังถูกแบ่งออกเป็นสิทธิ์ย่อย 2 สิทธิ์คือ "ดูเท่านั้น" และ"แก้ไขได้" ทำให้โรงแรมสามารถกำหนดสิทธิ์ตามหน้าที่ของพนักงานได้อย่างละเอียดเพื่อป้องกันข้อมูล และความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงาน

สิทธิ์การใช้งานแบ่งออกเป็น 8 ประเภทดังนี้

 1. บุ๊คกิ้ง
  จัดการการจองรวมถึงการเงินที่เกี่ยวข้องกับการจอง
   
  สิทธิ์การเข้าดูบุ๊คกิ้งเป็นสิทธิ์พื้นฐานในระบบ ไม่สามารถยกเลิก (แต่สามารถเลือกไม่ให้แก้ไขได้)

   
 2. โรงแรม
  บริหารข้อมูลโรงแรม ตั้งค่าระบบจอง การรับชำระเงินและอื่นๆ
   
 3. ห้อง
  บริหารข้อมูลห้องพัก ประเภทห้อง หมายเลขห้อง รูปภาพ และอื่นๆ
   
 4. เรท
  จัดการเรทราคา โปรโมชั่น บริการเสริม เซอร์ชารจ์ต่างๆ ทุกอย่างที่เกี่ยวกับเรทราคา
   
 5. คูปอง
  ออกแบบ สร้างคูปอง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพิเศษหรือโปรโมชั่นต่างๆ ในการส่งเสริมการขาย
   
 6. การทำความสะอา
  จัดการ มอบหมายงานทำความสะอาดสำหรับคุณแม่บ้าน รวมถึงสิทธิ์การเข้าถึงในการเปลี่ยนสถานะความสะอาดห้องพัก เพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกับทีมฟร้อนท์ อย่างเป็นระบบ
   
 7. งานบัญชี
  จัดการงานเอกสารทางบัญชี เช่น ใบเสร็จ ใบกำกับภาษี ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ หรือ โฟลิโอ
   
 8. สิทธิ์อื่นๆ
  • Dashboard
  • ดูรายงาน
  • ดูสรุปการเงิน
  • แจ้งผู้เข้าพัก
  • จัดการบิล RoomScope

การจัดการสิทธิ์

ใช้ขั้นตอนเดียวกับการ แก้ไขผู้ใช้ 

เฉพาะ Admin เท่านั้นที่สามารถจัดการสิทธิ์ User ได้ และเฉพาะ Primary Admin ที่สามารถจัดการสิทธิ์ Admin ได้