Manual
เริ่มต้นการใช้ บัญชีผู้ใช้ โรงแรม รับชำระเงิน ห้องพัก เรทราคา โปรโมชั่น ปฏิทินการจอง จัดการการจอง การแจ้งผู้เข้าพัก งานบัญชี รายงาน ติดตั้งปุ่มจอง ภาคผนวก

นโยบายการยกเลิก

การกำหนดนโยบายการยกเลิกนั้นค่อนข้างมีความสำคัญ ไม่เพียงที่จะช่วยปกป้องผลประโยชน์ของโรงแรม ยังช่วยให้ RoomScope คำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆ จากการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงและจัดการด้านการเงินโดยอัตโนมัติ เช่น

หากลูกค้ามีการเลื่อนวันและนโยบายต้องชาร์จ 1 คืน ระบบจะแจ้งให้ลูกค้าชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆ ที่โรงแรมซัพพอร์ตก่อนที่จะยืนยันการเปลี่ยนแปลง ถ้าลูกค้าชำระก็จะยืนยันอัตโนมัติ ถ้าไม่ การเปลี่ยนแปลงก็จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ เช่นเดียวกัน

การกำหนดนโยบายสามารถทำทั้งได้ในระดับซีซั่น และ ระดับประเภทเรท หากมีการกำหนดในระดับประเภทเรทจะใช้นโยบายของระดับนี้เมื่อลูกค้าจอง หากไม่ได้กำหนด จะให้นโยบายของซีซั่นแทน

การเข้าจัดการ

ระดับซีซั่น

เมนู ข้อมูลเรทราคา → เลือกแท็บ ซีซั่น เลื่อนมาซีซั่นที่ต้องการกำหนดนโยบาย คลิกไอคอนข้อมูลเสริมดังรูป

 

 

ระดับประเภทเรท

เมนู ข้อมูลเรทราคา → เลือกแท็บ ประเภทเรท เลื่อนมาซีซั่นที่ต้องการกำหนดนโยบาย คลิกไอคอนข้อมูลเสริมดังรูป

 

การเพิ่มนโยบายการยกเลิก  

กดที่ปุ่ม เพิ่ม ระบบจะแสดงหน้าจอดังรูป

 

 

 • จำนวนวันก่อนเข้าพัก (จำเป็น)  เลือกจำนวนวันที่หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภายในช่วงที่กำหนดอ้างอิงจากการเข้าพักจะเกิดการชาร์จขึ้น สามารถเลือกได้ตั้งแต่หลังการจองได้รับการยืนยัน จนไปถึง 60 วัน
   
 • ประเภทการชาร์จ (จำเป็น)
   
  • เปอร์เซ็นต์ของยอดที่คืน
   หากมีการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดการคืนเงิน เช่น ลดวัน ลดคน หรือ เลื่อนเป็นวันที่มีราคาถูกลง ระบบจะคิดค่าชาร์จตามจำนวนเงินที่ต้องคืน
    
  • จำนวนคืน
   สามารถใช้เป็นทศนิยม 1 ตำแหน่งได้ เช่น 0.5 คืน การชาร์จหากค่าห้องแต่ละคืนในรายการจองของลูกค้าไม่เท่ากัน จะไล่ลำดับจากคืนแรกไป
    
  • ชาร์จเต็ม
   หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเลื่อนหรือยกเลิก ค่าชาร์จจะเท่ากับจำนวนคืนที่ยกเลิกหรือเกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น ถ้าย้ายจาก 1-3 ม.ค. ไป 2-4 ม.ค. ระบบจะไม่คืนเงินในคืนวันที่ 1 ม.ค. และชาร์จค่าห้องเพิ่มในคืนที่ 3 ม.ค.
    
  • จำนวนคืน + เปอร์เซ็นต์ของยอดที่คืน
   ระบบจะคำนวนค่าชาร์จตามจำนวนคืนที่กำหนด และหากต้องมีการคืนเงินระบบจะหักเพิ่มตามเปอร์เซ็นต์ของยอดที่คืน
    
 • จำนวนที่ชาร์จ  (จำเป็น)
  ค่านี้จะขึ้นอยู่ว่าโรงแรมเลือกประเภทการชาร์จเป็นแบบไหน ระบบจะแสดงช่องให้กรอกเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกัน

หมายเหตุควรรู้

 • หากโรงแรมไม่กำหนดนโยบายทั้งในระดับประเภทเรท และในระดับซีซั่น ระบบจะแจ้งลูกค้าว่าการเปลี่ยนเป็นไปตามดุลยพินิจของโรงแรมตามแต่ละกรณีไป ซึ่งไม่แนะนำเพราะเงื่อนไขที่กำกวมจะทำให้ลูกค้าตัดสินใจไม่จองได้

  นอกจากนั้นการที่ลูกค้าต้องติดต่อโรงแรมทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงจะทำให้เพิ่มภาระหน้าที่งาน ทั้งที่ระบบสามารถจัดการส่วนนี้ได้
   
 • การกำหนดนโยบายที่เคร่งครัดเกินไป เช่น ชาร์จเต็มทันทีที่ยืนยัน อาจทำให้ลูกค้ารู้สึกอึดอัดและตัดสินใจไม่จองได้ การเลือกนโยบายที่ผ่อนคลายลงบ้างจะช่วยให้ยอดจองดีขึ้น